Đồ án: Tìm hiểu bài toán xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

Đồ án Tìm hiểu bài toán xóa đối tượng nhỏ trong ảnh giới thiệu khái quát về xử lý ảnh, xóa đối tượng nhỏ trong ảnh; tìm hiểu các kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ trong ảnh và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu bài toán xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

1. Mở đầu

Xử lý ảnh là một trong những lĩnh vực quan trọng của nghành công nghệ thông tin, có tốc độ phát triển rất nhanh, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học khoa học đời sống, quân sự, y tế… Trong chuỗi các bước xử lý ảnh, tiền xử lí là một trong những bước đầu của giai đoạn xử lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ảnh đầu vào thường có chất lượng chưa tốt do nhiều lý do như máy thu, người quay (chụp), môi trường hoặc các điều kiện khách quan khác khiến ảnh nhận được không được sát thực, mà mắt thường có thể phát hiện khi nhìn hình ảnh, như các đối tượng nhỏ trong ảnh. Sau bộ thu nhận ảnh, ảnh được đưa vào giai đoạn tiền xừ lý nhằm nâng cao chất lượng với các chức năng chính của bộ tiền xử lý là lọc nhiễu, nâng cao độ tương phản… để làm ảnh rõ hơn nét hơn về cơ bản. 

2. Nội dung

2.1 Khái quát về xử lý ảnh 

Khái quát về xử lý ảnh

  • Xử lý ảnh
  • Mục tiêu của xử lý ảnh

Tìm hiểu khái quát về nhiễu và lỗ hổng

Các kỹ thuật được dùng để xóa đối tượng nhỏ trong ảnh

  • Kỹ thuật lấp lỗ hổng dùng
  • Các kỹ thuật giúp lọc nhiễu xung

Ứng dụng của việc lấp lỗ hổng và lọc nhiễu

2.2 Các kỹ thuật xóa đối tượng nhỏ 

Lấp lỗ hổng

  • Phương pháp tam giác
  • Phương pháp đoạn thẳng

Lọc nhiễu

  • Lọc trung vị 
  • Lọc giả trung vị 
  • Lọc ngoài

2.3 Chương trình thử nghiệm

Bài toán 

Phân tích và thiết kế

Chương trình xóa đối đối tượng nhỏ trong ảnh v.01

3. Kết luận

Trong nội dung đồ án này em trình bày các phương pháp chính dùng trong việc xóa các đối tượng nhỏ trong ảnh (nhiễu và lỗ hổng). Với chương trình được xây dựng là một trong các kỹ thuật đã trình bày nhằm xóa các đối tượng nhỏ trong ảnh, do đây chỉ là một chương trình đề mô đơn gỉan được viết bằng ngôn ngữ lập trình VB nên kết quả thu được chưa tối ưu. Tuy nhiên chương trình cũng đã giải quyết đưọc vấn đề chính của đồ án.

4. Tài liệu tham khảo

Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình (2007), Giáo trình xử lý ảnh, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy (2007), Nhập môn xử lý ảnh số ,Nhà xuất bản KHKT.

Nguyễn Quang Hoan (2006), Xử lý ảnh, Giáo trình đào tạo đại học từ xa của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

Tài liệu trên mạng Internet.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM