Đồ án: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin

Đồ án Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin trình bày một số khái niệm cơ bản, giao thức phân phối khóa mật, giao thức thỏa thuận khóa mật và thử nghiệm chương trình.

Đồ án: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin

1. Nội dung

1.1 Một số khái niệm cơ bản

Các khái niệm trong toán học

 • Khái niệm số nguyên tố cùng nhau
 • Một số khái niệm trong đại số
 • Một số khái niệm về độ phức tạp

Hệ mã hóa

 • Khái niệm mã hóa dữ liệu
 • Phân loại hệ mã hóa
 • Hệ mã hóa đối xứng cổ điển
 • Hệ mã hóa công khai

Chữ kí số

 • Giới thiệu về chữ ký số
 • Sơ đồ chữ kí số
 • Phân loại chữ ký số
 • Chữ ký RSA
 • Chữ ký ELGAMAL
 • Chữ ký DSS
 • Chữ ký không thể phủ định

1.2 Giao thức phân phối khóa mật

Khái niệm phân phối khóa mật

 • Phân phối khóa theo phương pháp thông thường
 • Phân phối khóa theo phương pháp thông thường

Giao thức phân phối khóa Blom

 • Giao thức phân phối khóa Blom với k=1
 • Giao thức phân phối khóa Blom với k>1

Giao thức phân phối khóa Diffie - Hellman

1.3 Giao thức thỏa thuận khóa mật

Khái niệm thỏa thuận khóa mật

Giao thức thỏa thuận khóa Diffie – Hellman

Giao thức thỏa thuận khóa trạm tới trạm

1.4 Thử nghiệm chương trình

Chương trình phân phối khóa Blom

 • Cấu hình hệ thống
 • Các thành phần của chương trình
 • Chương trình
 • Hướng dẫn sử dụng chương trình

Chương trình phân phối khóa Diffie – Hellman

 • Cấu hình hệ thống
 • Các thành phần của chương trình
 • Chương trình
 • Hướng dẫn sử dụng chương trình

2. Kết luận

Tìm hiểu và nghiên cứu qua tài liệu để hệ thống lại các vấn đề sau:

 • Tổng quan về phân phối khóa và thỏa thuận khóa mật: nghiên cứu phân phối khóa và thỏa thuận khóa mật để đáp ứng những yêu cầu mới trong các lĩnh vực bảo mật thông tin trên đường truyền.
 • Một số bài toán về An toàn thông tin trong phân phối khóa và thỏa thuận khóa mật: Bài toán bảo mật thông tin, Bài toán về xác thực thông tin, Bài toán về toàn vẹn thông tin.
 • Phương pháp giải quyết các bài toán: Có nhiều cách khắc phục về vấn đề an toàn thông tin, nhưng việc tìm ra cách khắc phục tốt nhất thì chúng ta còn phải trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài.

Thử nghiệm chương trình Phân phối khóa và thỏa thuận khóa mật.

3. Tài liệu tham khảo 

Phan Đình Diệu. Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin, 2004

Trịnh Nhật Tiến. Bài giảng môn An toàn dữ liệu, 2005

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM