Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Coffee SEN

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Coffee SEN trình bày lý thuyết phân tích thiết kế; mô tả bài toán và cách giải quyết vấn đề; phân tích và thiết kế hệ thống; cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Coffee SEN

1. Mở đầu

Đời sống con người ngày nay được nâng cao, nhu cầu ăn uống, giải trí cũng theo đó mà phát triển không ngừng. Nhiều nhà hàng cà phê đã mọc lên để đáp ứng các nhu cầu gia tăng và đa dạng này. Tại nhà hàng cà phê, giờ đây không đơn thuần là chỉ phục vụ một mục đích thưởng thức cà phê, mà còn có rất nhiều các danh mục ăn uống giải trí khác. Các nhà hàng cà phê cần nhiều nhân viên hơn và nhu cầu phục vụ căng thẳng hơn, làm sao phục vụ tốt nhiều khách hàng với các yêu cầu rất đa dạng và với danh mục tốt nhất. Vì thế, yêu cầu công tác tổ chức và quản lý đòi hỏi sự nhanh chóng, chính xác, thuận tiện mà không cần mất nhiều nhân công.

2. Nội dung

2.1 Lý thuyết phân tích thiết kế

Định nghĩa hệ thống thông tin quản lý

Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin

Phương pháp hướng đối tượng

UML

UML trong phân tích thiết kế hệ thống

UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm

 • Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ
 • Giai đoạn phân tích
 • Giai đoạn thiết kế
 • Giai đoạn xây dựng
 • Thử nghiệm

Phần mềm Rotional Rose - Công cụ hỗ trợ cho UML

2.2 Mô tả bài toán và cách giải quyết vấn đề

Tổ chức hoạt động

Quy trình nghiệp vụ

Mô tả bài toán

Yêu cầu chức năng và phi chức năng

 • Yêu cầu chức năng
 • Yêu cầu phi chức năng

Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề

2.3 Phân tích bài toán

Mô hình miền lĩnh vực

Nhận diện các tác nhân, mục tiêu của từng tác nhân

Mô hình ca sử dụng

Mô tả các Ca sử dụng

 • Đăng nhập hệ thống
 • Lập hóa đơn
 • Tra cứu thực đơn theo tên thực đơn
 • Tra cứu thông tin nhân viên theo họ tên nhân viên
 • Thống kê doanh thu
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý thực đơn
 • Phân công nhân viên
 • Quản lý hóa đơn

2.4 Phân tích và thiết kế hệ thống

Phân tích hệ thống

 • Phân tích gói ca sử dụng Đăng nhập
 • Phân tích gói ca sử dụng Lập hóa đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Tra cứu thực đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Tra cứu nhân viên
 • Phân tích gói ca sử dụng Thống kê doanh thu
 • Phân tích gói ca sử dụng Thêm nhân viên
 • Phân tích gói ca sử dụng Cập nhật nhân viên
 • Phân tích gói ca sử dụng Xóa nhân viên
 • Phân tích gói ca sử dụng Thêm thực đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Cập nhật thực đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Xóa thực đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Phân công nhân viên
 • Phân tích gói ca sử dụng Xóa phân công
 • Phân tích gói ca sử dụng In hóa đơn
 • Phân tích gói ca sử dụng Xóa hóa đơn

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Sơ đồ lớp
 • Mô tả các lớp trong sơ đồ lớp

Sự tương thích giữa UML và mô hình EER

 • Chuyển đổi từ UML sang mô hình EER

Mô tả các bảng dữ liệu

 • Bảng LoaiThucDon
 • Bảng ThucDon
 • Bảng Gia
 • Bảng NhanVien...

2.5 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Môi trường cài đặt

Giao diện chương trình

 • Giao diện giới thiệu chương trình
 • Giao diện chức năng gọi món
 • Giao diện chức năng cập nhật gọi món
 • Giao diện chức năng lập hóa đơn
 • Giao diện mẫu hóa đơn
 • Giao diện chức năng quản lý hóa đơn
 • Giao diện chức năng quản lý nhân viên
 • Giao diện chức năng quản lý phân công
 • Giao diện chức năng quản lý thực đơn...

3. Kết luận

Đồ án đã đưa ra một cách tổng quan việc xây dựng: Hệ thống chương trình quản lý hóa đơn tính tiền của nhà hàng (có khoảng 30 bàn), phục vụ cho việc thanh toán hóa đơn nhà hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. Trong đề tài này, vận dụng các kiến thức căn bản đã tìm hiểu về Visual Studio 2005, SQL Express 2005 cùng các nghiệp vụ cơ bản của việc quản lý nhà hàng, em đã xây dựng được chương trình có thể đáp ứng được các yêu cầu cơ bản:

 • Quản lý nhân viên.
 • Quản lý các món ăn, thức uống.
 • Quản lý hóa đơn thanh toán.
 • Thống kê doanh thu theo ngày, tháng, khoảng ngày.
 • Thống kê số lượng khách đến.
 • Thống kê số thức ăn, nước uống được bán nhiều nhất.

4. Tài liệu tham khảo

Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML (Thực hành với Rational Rose), NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002

http://msdn.microsoft.com

http://dot.net.vn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM