Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật AJAX và viết ứng dụng thực nghiệm

Đồ án Tìm hiểu kỹ thuật AJAX và viết ứng dụng thực nghiệm trình bày các khái niệm, các lợi thế của Ajax, tìm hiểu về cơ chế hoạt động của các ứng dụng web thông thường và cơ chế hoạt động của các ứng dụng web có áp dụng kỹ thuật Ajax; các công nghệ trong Ajax (CSS, DOM, XML, XMLHttpRequest, JavaSript); giới thiệu về ngôn ngữ PHP, đây là một ngôn ngữ lập trình web mã mở dễ sử dụng (giống C) và tương đối linh hoạt; giới thiệu một hệ thống gửi thông điệp (thường gọi là chat) như là một ứng dụng của AJAX với ngôn ngữ PHP.

Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật AJAX và viết ứng dụng thực nghiệm

1. Mở đầu

Khi các dịch vụ web bùng nổ, người ta đã nghĩ rằng tất cả các ứng dụng mà bạn sử dụng sẽ là các ứng dụng web thay vì các phần mềm chạy độc lập trên các máy tính đơn lẻ. Với sự phát triển nhanh chóng của mạng Internet cùng với những ưu điểm của ứng dụng web, tương lai của các phần mềm chắc chắn sẽ gắn chặt với các ứng dụng web, nếu không muốn nói là có thể sẽ bị thay thế. Các ứng dụng web ra đời nhưng gặp phải vấn đề: các ứng dụng chạy chậm hơn so với desktop vì nó liên tục phải tải lại trang khi có các sự kiện thay đổi nội dung, do đó nhu cầu tăng tốc độ và tính “mịn” của hệ thống là cần thiết. Chúng ta cần một công nghệ mới phong phú, trợ giúp hữu ích cho các nhà quản trị và người sử dụng. Ajax có thể nói là một công nghệ khá mới, đặc biệt là ở Việt Nam nhưng nó được sử dụng ngày càng phổ biến vì khả năng tương tác cao, làm cho các ứng dụng web gần với ứng dụng Desktop hơn. Google và một số tổ chức đã sử dụng Ajax để xây dựng những gì có tính chất cộng đồng được mong đợi giống như những gì mà một ứng dụng web có thể thực hiện. Ajax cho phép thực hiện điều này tốt hơn, thông minh hơn mà chỉ sử dụng các kỹ thuật đã được cài đặt sẵn trên các máy tính hiện đại.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về Ajax

Ajax là gì ? 

Các lợi thế của Ajax trong lập trình Web

 • Nhìn qua về Thế hệ Web thứ 2-Web 2.0
 • Lợi thế của Ajax
 • Các công cụ phát triển Ajax

Các công nghệ trong Ajax

 • Casscading Style Sheet – CSS
 • Document Objet Model – DOM
 • XML và việc truyền dữ liệu bất đồng bộ
 • XMLHttpRequest
 • JavaScript

Cơ chế hoạt động của các ứng dụng Web thông thường 

Cơ chế hoạt động của Ajax

2.2 Lập trình Ajax với ngôn ngữ PHP

Giới thiệu về ngôn ngữ PHP 

Ajax PHP

Kỹ thuật lập trình AJAX với PHP

 • Ví dụ PHP AJAX
 • Ajax và Mysql
 • Ajax và XML

2.3 Cài đặt và thực nghiệm

Chức năng của chương trình 

Yêu cầu

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt XAMPP 
 • Cài đặt web chat
 • Cấu hình
 • Cập nhật các phiên bản CHAT 
 • Danh sách một số lỗi thường gặp

Cài đặt cơ sở dữ liệu

 • Kết nối cơ sở dữ liệu
 • Bảng cơ sở dữ liệu

Ngôn ngữ AJAX Chat

 • File dịch
 • Quy tắc dịch 
 • Chức năng mở rộng

Sửa đổi tổng thể

 • Thay đổi AJAX Chat
 • Giao diện tuỳ biến 
 • Câu lệnh IRC Style

phpBB3

 • Đường dẫn chat phpBB3
 • Hiển thị người chat đang online trong forum phpBB
 • Shoutbox PhpBB3

phpBB2

Ứng dụng 3rd-party

Một số hình ảnh của chương trình Chat

3. Kết luận

AJAX có thể mở ra một hướng đi mới cho công nghệ thông tin, có thể xây dựng các hệ thống quản lý phức tạp trên nền web, nâng cao tầm ứng dụng của hệ thống đặc biệt là các hệ thống có tính phân tán... Một số hướng nghiên cứu và phát triển với AJAX có thể được triển khai là:

 • Xây dựng các ứng dụng Web để thay thế các ứng dụng desktop.
 • Nâng cao tính cộng đồng và chia sẻ trong các ứng dụng Web (một ví dụ là ứng dụng flickr).
 • Xây dựng các ứng dụng web có tính tương tác cao với người dùng (như các ứng dụng blog, wiki).
 • Tạo ra các ứng dụng Web kiểu AJAX thay thế các ứng dụng web truyền thống.

4. Tài liệu tham khảo

Ngô Phước Nguyên - Kỹ thuật lập trình Ajax

Phạm Trung Kiên (2007) - Kỹ thuật lập trình web với Ajax

Lee BaBin (2006) - Beginning AJAX with PHP

http://www.nhipsongcongnghe.net

http://www.w3schools.com/php/default.asp...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM