Đồ án: Khai phá dữ liệu với R

Đồ án Khai phá dữ liệu với R giới thiệu ngôn ngữ R; tìm hiểu khai phá dữ liệu, bài toán áp dụng và demo chương trình.

Đồ án: Khai phá dữ liệu với R

1. Nội dung

1.1 Giới thiệu ngôn ngữ R

Khái quát chung 

 • Giới thiệu R 
 • Ưu điểm của R 

Hướng dẫn sử dụng R 

 • Cài đặt và giao diện 
 • Nhập dữ liệu trong R
 • Văn phạm ngữ R 
 • Các lệnh hệ thống
 • Tổ chức dữ liệu trong R 
 • Các lệnh lập trình trong R
 • Các hàm thống kê và đồ thị

1.2 Khai phá dữ liệu

Khai phá dữ liệu là gì

 • Khái niệm
 • Các bước của quá trình khai phá dữ liệu
 • Ví dụ minh họa

Nhiệm vụ chính của Khai phá dữ liệu

Các phương pháp Khai phá dữ liệu

 • Các thành phần của giải thuật khai phá dữ liệu
 • Một số phương pháp khai thác dữ liệu phổ biến
 • Các phương pháp dựa trên mẫu
 • Mô hình phụ thuộc dựa trên đồ thị xác suất
 • Mô hình học quan hệ
 • Khai phá dữ liệu dạng văn bản(Text Mining)
 • Mạng neuron
 • Giải thuật di truyền

Lợi thế của Khai phá dữ liệu so với các phương pháp cơ bản

 • Học máy(Machine Learning)
 • Phương pháp hệ chuyên gia
 • Phát kiến khoa học
 • Phương pháp thống kê

Lựa chọn phương pháp

Những thách thức trong ứng dụng và nghiên cứu kỹ thuật Khai phá dữ liệu

 • Các vấn đề về cơ sở dữ liệu
 • Một số vấn đề khác 

Tình trạng ứng dụng dữ liệu

1.3 Bài toán ứng dụng

Mô tả bài toán 

Các dữ liệu cần thiết

Chuỗi thời gian dự đoán

 • Lấy mô hình chuỗi thời gian dự đoán
 • Dự báo theo đuổi hồi quy
 • Đánh giá các mô hình chuỗi thời gian
 • Mô hình lựa chọn

Từ dự đoán kinh doanh thành hành động

 • Đánh giá các tín hiệu kinh doanh
 • Mô phỏng thương mại

Các kết quả trên bộ dữ liệu

2. Kết luận

Trong Đồ án này, em vận dụng Khai phá dữ liệu với R xây dựng lên chương trình Predicting Stock Market Returns. Kết quả đạt được bao gồm:

 • Tìm hiểu về Ngôn Ngữ R.
 • Tìm hiểu Khai Phá Dữ Liệu.
 • Dự đoán Trả lại thị trường chứng khoán.
 • Xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

3. Tài liệu tham khảo

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R cuả Nguyễn Văn Tuấn

Phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, Phan Đình Diệu Khoa CNTT, ĐHQG Hà nội, 12/2/1998

Data Mining with Rattle and R by Graham Williams (25 Feb 2011)

Data Mining with R by Torgo and Luis (11 Sep 2010)

Data Mining with R: Learning with Case Studies by Luis Torgo (19 Nov 2010)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM