Đồ án: Tìm hiểu mạng neural và ứng dụng của nó

Đồ án Tìm hiểu mạng neural và ứng dụng của nó giới thiệu chung về mạng neural, mạng perceptron đa lớp với luật học lan truyền ngược sai số, kỹ thuật nhận dạng bản rõ tiếng Anh, cài đặt và thực nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu mạng neural và ứng dụng của nó

1. Mở đầu

Kỹ thuật nhận dạng đang là một vấn đề rất được quan tâm hiện nay, đặc biệt trong an ninh quốc phòng: như nhận dạng chữ ký, nhận dạng mẫu tóc, nhận dạng hình ảnh, nhận dạng vân lòng bàn tay, nhận dạng chữ viết, nhận dạng ngôn ngữ, nhận dạng sinh trắc học,v.v… Ngày nay, do sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, ngoài hai kỹ thuật nhận dạng truyền thống là nhận dạng dựa vào các tham số của đối tượng và nhận dạng theo cấu trúc, một hướng mới đang được quan tâm nghiên cứu là nhận dạng dựa vào kỹ thuật mạng neural. Kỹ thuật này bước đầu đang được ứng dụng và đã cho những kết quả quan trọng. Điều này nói lên tính cấp thiết của khoa học về mạng neural trong việc giải quyết nhiều bài toán trong thực tiễn. Khả năng ứng dụng của mạng neural hiện nay không còn nằm trong các phòng thí nghiệm nữa mà đã xuất hiện ứng dụng vào trong các lĩnh vực thương mại.

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu chung về mạng neural

Tổng quan về mạng neural sinh học

 • Cấu trúc mạng neural sinh học
 • Khả năng của mạng neural sinh học (bộ não)
 • Quá trình học của bộ não

Neural nhân tạo

 • Định nghĩa
 • Mô hình neural

Mạng neural nhân tạo

 • Định nghĩa
 • Một số chức năng của mạng neural nhân tạo
 • Lịch sử phát triển của mạng neural nhân tạo

Kiến trúc mạng neural

 • Lớp của các neural
 • Mạng neural nhiều lớp (Multiple Layers of Neurons)

Phân loại mạng neural

Hoạt động của mạng neural nhân tạo

 • Hoạt động của mạng neural
 • Luật học của mạng neural

2.2 Mạng perceptron đa lớp với luật học lan truyền ngược sai số

Mạng neural nhiều lớp lan truyền ngược sai số

 • Tổng quan về mạng neural truyền thẳng nhiều lớp
 • Kiến trúc mạng
 • Cơ chế huấn luyện của mạng neural lan truyền ngược sai số

Các nhân tố của quá trình học lan truyền ngược sai số

 • Khởi tạo các trọng số
 • Hằng số học α (Anpha)
 • Tập mẫu học và dự báo

Cấu trúc mạng

Sự hội tụ của thuật toán huấn luyện mạng

2.3 Kỹ thuật nhận dạng bản rõ tiếng Anh

Bài toán

Thuật toán

 • Phần off-line
 • Phần on-line
 • Một số ví dụ

2.4 Cài đặt và thực nghiệm

Kết quả đạt được

Mã nguồn của chương trình

 • Thủ tục tính tần số bộ đôi với độ dài k
 • Hàm tính tổng của 2 ma trận
 • Hàm nhận biết ngôn ngữ

3. Kết luận

Như vậy, trong báo cáo luận văn của mình, em tập trung tìm hiểu mấy vấn đề cơ bản sau đây:

 • Tìm hiểu mạng Neural nhân tạo.
 • Tìm hiểu sâu về mạng Perceptron đa lớp với luật học lan truyền ngược sai số.
 • Tìm hiểu về kỹ thuật nhận dạng bản rõ tiếng Anh của ngôn ngữ tự nhiên.
 • Cài đặt và lập trình thử nghiệm trên máy PC bằng ngôn ngữ C++.

4. Tài liệu tham khảo

Đinh Mạnh Tường - Trí tuệ nhân tạo Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Hà Nội 2002.

Hoàng Minh Tuấn - Hồ Văn Canh Nghiên cứu phương pháp thám mã khối trên máy tính song song (Luận văn tiến sỹ) - Dùng hệ điều hành Linux (4/2008). Học viện kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc Phòng.

Hoàng Kiếm - Nguyễn Ngọc Kỷ... Nhận dạng: Các phương pháp và... Nhà xuất bản thống kê 7/1992.

Robert J. Schallkoff - Artificial Neural Netwoks The McGraw - Hill Companies, Inc 1997.

DASPA. Neural Network Study, MA: MIT Lincoln Laboratory, 1988.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM