Đồ án: Lược đồ giấu tin dựa trên hàm Modulus

Đồ án Lược đồ giấu tin dựa trên hàm Modulus định nghĩa giấu thông tin là gì, mục đích của giấu tin, tính chất, phân loại kỹ thuật giấu tin, cấu trúc ảnh Bitmap và phương pháp đánh giá ảnh trước và sau khi giấu tin; giới thiệu và trình bày về kỹ thuật giấu tin, một số giao diện của chương trình, đánh giá và nhận xét về thuật toán.

Đồ án: Lược đồ giấu tin dựa trên hàm Modulus

1. Mở đầu

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành khoa học công nghệ thông tin, internet đã trở thành một nhu cầu, phương tiện không thể thiếu đối với mọi người, việc truyền tin qua mạng ngày càng lớn. Tuy nhiên, với lượng thông tin được truyền qua mạng nhiều hơn thì nguy cơ dữ liệu bị truy cập trái phép cũng tăng lên vì vậy vấn đề bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cho dữ liệu truyền trên mạng là rất cần thiết. Để đảm bảo an toàn và bí mật cho một thông điệp truyền đi người ta thường dùng phương pháp truyền thống là mã hóa thông điệp theo một qui tắc nào đó đã được thỏa thuận trước giữa người gửi và người nhận. Tuy nhiên, phương thức này thường gây sự chú ý của đối phương về tầm quan trọng của thông điệp. Thời gian gần đây đã xuất hiện một cách tiếp cận mới để truyền các thông điệp bí mật, đó là giấu các thông tin quan trọng trong những bức ảnh thông thường. Nhìn bề ngoài các bức ảnh có chứa thông tin cũng không có gì khác với các bức ảnh khác nên hạn chế được tầm kiểm soát của đối phương. Mặt khác, dù các bức ảnh đó bị phát hiện ra là có chứa thông tin trong đó thì với các khóa có độ bảo mật cao thì việc tìm được nội dung của thông tin đó cũng rất khó có thể thực hiện được.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Định nghĩa

 • Mục đích giấu tin
 • Các thành phần chính của một hệ thống giấu tin trong ảnh
 • Các tính chất giấu tin trong ảnh
 • Phân loại các kỹ thuật giấu tin
 • Một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin

Cấu trúc ảnh Bitmap

 • Bitmap Header
 • Bitmap Data

Phương pháp đánh giá ảnh trước và sau giấu tin

2.2 Kỹ thuật giấu tin dựa trên hàm Modulus

Giới thiệu

Kỹ thuật giấu tin Modulus

 • Một số khái niệm và hàm phụ trợ
 • Giấu tin
 • Tách tin

Ví dụ

 • Giấu tin
 • Tách tin

2.3 Cài đặt và thử nghiệm

Môi trường cài đặt

Giao diện chương trình

 • Một số giao diện giấu tin
 • Một số giao diện tách tin

Đánh giá kỹ thuật

 • Kết quả thực nghiệm
 • Độ đo đánh giá
 • Nhận xét

3. Kết luận

Trong đồ án này đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về giấu tin trong ảnh dựa trên hàm modulus. Trong thời gian làm đồ án em đã nghiên cứu và phát hiện kỹ thuật giấu tin dựa trên hàm modulus có thể thỏa mãn bốn tiêu chuẩn thường được dùng để đánh giá hiệu xuất của lược đồ giấu tin, đó là:

 • Khả năng giấu.
 • Chất lượng hình ảnh sau khi giấu tin tốt.
 • Giấu tin hoặc tách tin độ phức tạp nhỏ và đòi hỏi ít không gian bộ nhớ.
 • Có khả năng bảo mật.
 • Các vấn đề tràn trên hoặc tràn dưới không xảy ra với bất kỳ kiểu ảnh nào.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Xuân Huy, Trần Quốc Dũng, “Giáo trình giấu tin và thuỷ vân ảnh, Trung tâm thông tin tư liệu”, TTKHTN - CN 2003

Ingemar Cox, Jeffrey Bloom, Matthew Miller, Ton Kalker, “Jessica Fridrich, Digital Watermarking and Steganography”, Morgan Kaufmann, 2008

Chin – Feng Lee, Hsing – Ling Chen, A novel data hiding scheme based on modulus function, The Journal of Systems and Software 83 (2010), pp. 832 – 843.

Dương Uông Hiên - lớp CT701, “Nghiên cứu kỹ thuật giấu tin mật trên vùng biến đổi DWT”, tiểuán tốt nghiệp ngành CNTT – 2008...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM