Đồ án: Xây dựng chương trình xác thực ảnh số

Đồ án Xây dựng chương trình xác thực ảnh số trình bày tổng quan về xử lý ảnh và các dạng ảnh giả mạo cơ bản; trình bày các kĩ thuật xác thực ảnh số và xây dựng chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Xây dựng chương trình xác thực ảnh số

1. Mở đầu

Ảnh giả mạo được xem là ảnh không có thật, việc có được ảnh là do sự ngụy tạo bởi các chương trình xử lý ảnh hoặc quá trình thu nhận. Giả mạo ảnh nhằm vào nhiều mục đích trong đó có việc vu cáo, tạo ra các tin giật gân, đánh lừa đối thủ, làm sai lệch chứng cứ phạm tội... Xu hướng này chỉ ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và làm giảm độ tin cậy của các hình ảnh kỹ thuật số. Do vậy, kỹ thuật xác minh tính toàn vẹn và tính xác thực của ảnh số đã trở nên rất quan trọng, đặc biệt là khi sử dụng các hình ảnh để làm bằng chứng trong pháp luật, cũng như các tin tức, hay những dữ liệu trong hồ sơ y tế, hoặc tài liệu tài chính. Vì thế xác thực ảnh hay nói cách khác là chứng minh ảnh đó là giả hay thật là vấn đề phải đặt ra ngày càng cấp bách và càng trở nên khó khăn. Việc phát hiện và chống giả mạo ảnh là một chủ đề ngày càng được quan tâm bởi nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới và trong nước.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về xử lý ảnh và giả mạo ảnh

Xử lý ảnh, các vấn đề cơ bản trong xử lý

 • Xử lý ảnh là gì?
 • Định nghĩa ảnh số (Digital Image)
 • Các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh

Ảnh giả mạo và các dạng giả mạo ảnh cơ bản

 • Ảnh giả mạo
 • Các loại ảnh giả mạo cơ bản
 • Các cách tiếp cận chính trong xác thực ảnh số

2.2 Một số kỹ thuật xác thực ảnh số

Các kỹ thuật xác thực ảnh chủ động

 • Kỹ thuật LSB
 • Kỹ thuật thủy vân bền vững

Các kỹ thuật xác thực ảnh bị động

 • Phát hiện dựa vào mâu thuẫn hướng nguồn sáng
 • Kỹ thuật phát hiện sao chép – dịch chuyển vùng trên ảnh

2.3 Chương trình thử nghiệm

Phát biểu bài toán

 • Phát biểu bài toán
 • Thuật toán

Phân tích thiết kế chương trình

 • Phân tích chức năng và thiết kế modul chương trình
 • Một số giao diện của chương trình
 • Một số kết quả thực nghiệm

3. Kết luận

Trong khuôn khổ hạn chế, đồ án quan tâm đến một số dạng của giả mạo thuộc loại thứ hai và tập trung vào tìm hiểu các kỹ thuật nhằm phát hiện ảnh giả mạo dựa vào kỹ thuật cắt ghép trên cùng một ảnh, cụ thể đã đạt được một số kết quả sau:

 • Trình bày tổng quan các dạng ảnh giả mạo.
 • Tìm hiểu các cách tiếp cận chính để phát hiện ảnh giả mạo.
 • Nghiên cứu chi tiết kỹ thuật xác thực ảnh bằng phương pháp Exact Match.
 • Cài đặt thử nghiệm chương trình dựa trên thuật toán Exact Match.

Kỹ thuật xác thực ảnh bằng phương pháp Exact Match đã giải quyết tốt vấn đề phát hiện sao chép - di chuyển trong ảnh giả mạo. Thuật toán này có khả năng phát hiện đối với các ảnh giả mạo dạng cắt dán từ chính một ảnh. Đây cũng chính là cách thường được các đối tượng sử dụng trong quá trình tạo ảnh số giả.

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình Nhập môn xử lý ảnh số, Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy.

Giáo trình Xử lý ảnh, TS. Đỗ Năng Toàn. TS. Phạm Việt Bình.

Bài giảng môn học Xử lý ảnh số, Đại học dân lập Hải Phòng.

Data hiding and Image a new stego-crypto approach, Tamilnadu, India, 3/2006

A newImage Copyright Protection Using Digital Signature of Trading Message and Bar Code watermark, Ji-Hong Chang, Long-Wen Chang, National Tsing University, 11/2003...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM