Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý theo dõi giải quyết đơn thư khiếu tố tại văn phòng Thành ủy Hải Phòng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý theo dõi giải quyết đơn thư khiếu tố tại văn phòng Thành ủy Hải Phòng trình bày lí thuyết hệ thống thông tin quản lí; giới thiệu về hệ quản trị Lotus Notes; phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý theo dõi giải quyết đơn thư khiếu tố tại văn phòng Thành ủy Hải Phòng

1. Mở đầu

Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu được trong mọi lĩnh vực đời sống. Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt đƣợc nhiều thông tin hơn. Tin học được ứng dụng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc áp dụng tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu. Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó. Ở nước ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn.

2. Nội dung

2.1 Lí thuyết hệ thống thông tin quản lí

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Khái niệm hệ thống thông tin
 • Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống
 • Phân tích hệ thống hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Địng nghĩa
 • Các thành phần cơ bản của mô hình ER
 • Các khái niệm và các kí pháp

2.2 Giới thiệu về hệ quản trị Lotus Notes

Môi trường làm việc của Lotus Notes

Giới thiệu về ứng dụng của Lotus Notes 

Cơ sở dữ liệu trong Notes 

 • Documents (các tài liệu)
 • Form(biểu mẫu)
 • View (khung nhìn)
 • Folder
 • SubForm (Form con)
 • Navigator (màn hình điều khiển)
 • ShareField
 • Agents (các tác nhân)
 •  About Database
 • Using Database

Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Lotus Notes

 • Đặt tên cho cơ sở dữ liệu
 • Thiết kế For
 • Thiết kế View
 • Tìm kiếm dữ liệu trong Lotus Notes
 • Chế độ bảo mật của Lotus Notes

Tổng kết các tính năng của Lotus Notes

2.3 Phân tích thiết kế hệ thống

Mô tả bài toán

 • Cơ sở pháp lý của bài toán 
 • Mô tả bằng lời
 • Hoạt động nghiệp vụ tiếp nhận đơn
 • Hoạt động xử lý đơn thư khiếu tố 
 • Hoạt động trả lời
 • Hoạt động báo cáo

Mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu 
 • Ma trận thực thể chức năng

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống xử lý đơn thư khiếu tố
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể (ER)
 • Mô hình quan hệ

Thiết kế các bảng dữ liệu

2.4 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Thiết lập hệ thống

Một số giao diện chương trình

3. Kết luận

Sau ba tháng tìm hiểu, khảo sát nghiệp vụ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại Văn phòng thành ủy Hải Phòng. Qua tìm hiểu làm quen, sử dụng phần mềm Lotus Notes phiên bản 4.6. Với đề tài “Xây dựng chương trình quản lý theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại Văn phòng thành ủy Hải Phòng”. Em đã áp dụng những kiến thức được học khi còn ngồi trên ghế nhà trường vào thực tế để giải quyết bài toán quản lý này. Qua đó em có điều kiện trau dồi, nâng cao kiến thức đã học. Đồ án này cũng cho em bước đầu làm quen với công tác quản lý hành chính trong cơ quan Nhà nước, hiểu thêm về cách xây dựng hệ thống thông tin hồ sơ, văn bản. Đồ án đã đạt được một số kết quả sau:

 • Xây dựng chức năng cập nhật thông tin đơn thư, lưu thông tin đơn thư, sửa thông tin đơn thư.
 • Xây dựng chức năng xử lý đơn thư: lập và in các văn bản xử lý.

4. Tài liệu tham khảo

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ (2007), NXB khoa học tự nhiên và công nghệ.

Đồ án tốt nghiệp: quản lý bảo hiểm xã hội Hồng Bàng - Hoàng Thị Duyên (2009).

Đồ án tốt nghiệp: Phân tích thiết kê hệ thống công ty Thương mại và Dịch vụ ONETWOFOUR - Vũ Thùy Liên (2009).

Giáo trình LOTUS NOTES....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM