Đồ án: Tìm hiểu nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong tính toán lưới

Đồ án Tìm hiểu nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong tính toán lưới giới thiệu tổng quan về tính toán lưới; một số bài toán về an toàn thông tin và thử nghiệm chương trình ký số.

Đồ án: Tìm hiểu nghiên cứu một số bài toán về an toàn thông tin trong tính toán lưới

1. Mở đầu

Trong vài năm trở lại đây tính toán mạng lưới đã phát triển mạnh mẽ, mở ra các giải pháp mới cho các ứng dụng đòi hỏi khả năng tính toán lớn. Grid computing có thể được sử dụng cho các bài toán nghiên cứu về sinh học, y học, vật lý, hoá học...cũng như các ứng dụng trong phân tích và đánh giá tài chính, khai thác dữ liệu và rất nhiều các loại ứng dụng khác. Đồ án trình bày một cách tổng quan về công nghệ Grid computing như: lợi ích, các thành phần, phạm vi ứng dụng của lưới tính toán. Trên cơ sở đó đi sâu vào tìm hiểu về hệ thống bảo đảm an toàn thông tin và một số bài toán về an toàn thông tin trong tính toán lưới.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về tính toán lưới

Khái niệm tính tóan lưới

Lợi ích của tính toán lưới

 • Khai thác tài nguyên nhàn rỗi
 • Khả năng xử lý song song
 • Sự cộng tác các tài nguyên ảo và tổ chức ảo
 • Giúp truy nhập các tài nguyên khác
 • Giúp cân bằng trong sử dụng tài nguyên
 • Mang lại độ tin cậy
 • Phạm vi ứng dụng

Thành phần của lưới tính toán theo mô hình chức năng

 • Thành phần Bảo vệ thông tin
 • Thành phần quản lí tài nguyên lưới
 • Thành phần Quản lí dữ liệu
 • Thành phần Lập lịch trong lưới tính toán
 • Cổng lưới tính toán (Grid Portal)
 • Thành phần Giám sát lưới

Các thành phần của lưới tính toán theo mô hình vật lí

 • Thành phần mạng (Networks)
 • Thành phần tính toán (Computation)
 • Thành phần lưu trữ (Storage)
 • Phần mềm và bản quyền (Software and License)
 • Các thiết bị đặc biệt

Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin trong lưới tính toán

 • Cơ chế bảo đảm an toàn thông tin trong tính toán lưới
 • Các chính sách bảo đảm an toàn thông tin trong tính toán lưới
 • Cơ sở Hạ tầng an ninh trong lưới tính toán

2.2 Một số bài toán về an toàn thông tin

Bài toán xác thực thực thể dử dụng lưới tính toán

 • Khái niệm về chữ kí số
 • Sử dụng chữ ký số trong xác thực thực thể dùng lƣới tính toán

Bài toán bảo mật trong lưới tính toán

 • Khái niệm mã hóa
 • Sử dụng hệ mã hóa trong bảo mật thông tin trên lưới tính toán

2.3 Thử nghiệm chương trình ký số

Cấu hình hệ thống

Các thành phần trong chương trình

Chương trình

Hướng dẫn sử dụng chương trình

3. Kết luận

Đồ án đã đạt được các kết quả:

 • Tổng quan về tính toán lưới.
 • Tìm hiểu các thành phần cơ bản của lưới tính toán.
 • Giới thiệu một số bài toán về an toàn thông tin trong tính toán lưới.
 • Thử nghiệm chương trình

4. Tài liệu tham khảo

Phan Đình Diệu: Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin, 2004.

Trịnh Nhật Tiến: Bài giảng môn An toàn dữ liệu, 2005.

Ahmar Abbas. Grid Computing: A Practical Guide to Technology and Applications. Charles River Media, 2003.

B.Jacob, M.Brown, K.Fukui, N.Trivedi. Introduction to Grid Computing. IBM Redbook, 2005.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM