Đồ án: Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên

Đồ án Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên khảo sát hiện trạng hệ thống; phân tích và thiết kế hệ thống; xây dựng và triển khai ứng dụng.

Đồ án: Xây dựng hệ thống hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên

1. Mở đầu

So với phương pháp khảo sát truyền thống thì khảo sát trực tuyến có nhiều ưu điểm vượt trội sau:

 • Chi phí thấp hơn nhiều lần so với khảo sát truyền thống, ước tính chi phí cho một khảo sát trực tuyến chỉ bằng 1/3 so với phương thức khảo sát truyền thống.
 • Phạm vi khảo sát rộng, với công cụ Internet, các cuộc khảo sát có thể đến mọi người có thể sử dụng Internet ở bất kỳ nơi nào trong cả nước.
 • Thời gian khảo sát nhanh hơn rất nhiều lần so với cách khảo sát truyền thống, nên đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kỹ thuật thiết kế câu hỏi động (hình ảnh, âm thanh, và video) sẽ là công cụ hết sức hấp dẫn và tiện lợi cho người tham gia khảo sát. 
 • Rất tiện lợi cho người tham gia khảo sát, do đối tượng khảo sát bận rộn, nên thời gian rỗi rất bất thường nên khảo sát trực tuyến là thuận tiện nhất cho họ, vì có thể tham gia khảo sát bất cứ lúc nào rỗi tại bất kỳ nơi nào thuận tiện

2. Nội dung

2.1 Khảo sát hiện trạng hệ thống

Giới thiệu chung trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Hệ thống đào tạo

Mô tả bài toán nghiệp vụ

Các hồ sơ dữ liệu

Đánh giá hiện trạng hệ thống 

Giải pháp đề xuất

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết các chức năng
 • Danh sách hồ sơ tài liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng 

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu 0

 • Xây dựng mô hình ER
 • Thiết kế mô hình dữ liệu logic 
 • Thiết kế mô hình dữ liệu vật lí

2.3 Xây dựng và triển khai ứng dụng

Lựa chọn công cụ phát triển 

 • Tìm hiểu về .NET Framework
 • Tìm hiểu về ASP.NET

Lựa chọn công cụ quản trị cơ sở dữ liệu

 • Tổng quan về phương thức truy nhập dữ liệu ADO và OLE DB 
 • SQL Server 2000

Kết quả thử nghiệm

 • Giao diện chương trình
 • Giao diện khảo sát
 • Kết quả thống kê

3. Kết luận

Đề tài đã đạt được các kết quả sau:

 • Tìm hiểu quá trình khảo sát, thăm dò ý kiến sinh viên tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
 • Nghiên cứu và tìm hiểu ASP.NET và SQL Server, áp dụng trong môi trường Client/ Server.
 • Xây dựng được hệ thống Website hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên tại trƣường Đại học Dân lập Hải Phòng

Tuy nhiên do thời gian có hạn và trình độ bản thân còn hạn chế nên em rất mong được sự góp ý, giúp đỡ và sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn để chương trình hoàn thiện hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ. “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý”, NXB Khoa Học Tự Nhiên & Công Nghệ, 2007

Phạm Hữu Khang. “Lập trình ASP.NET 2.0”, NXB Lao Động – Xã Hội, 2007

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM