Đồ án: Xây dựng chương trình trợ giúp tìm việc làm cho người lao động

Đồ án Xây dựng chương trình trợ giúp tìm việc làm cho người lao động mô tả bài toán đặt ra và mô hình nghiệp vụ; phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu; thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kến trúc, thiết kế giao diện và các mô đun chương trình; cài đặt hệ thống với ngôn ngữ VB và chạy thử nghiệm với các dữ liệu thu được.

Đồ án: Xây dựng chương trình trợ giúp tìm việc làm cho người lao động

1. Mở đầu

Một trong những vấn đề thiết yếu của con người là về vấn đề công ăn việc làm. Và việc làm là nhu cầu sống còn của người lao động. Nhưng làm sao để người lao động có thể tìm được đúng việc bản thân mong muốn, thích hợp với năng lực, khả năng của mình. Đây là vấn đề không dễ giải quyết cho mỗi người lao động. Thời đại phát triển và vấn đề sử dụng máy tính với con người trở lên phổ cập. Họ tìm kiếm được các thông tin sức khỏe, giáo dục,... trên máy tính. Việc giúp người lao động có thể dễ dàng tìm được việc cho mình tốt hơn, chính xác hơn cũng là vấn đề rất nhiều người quan tâm. Hệ thống chương trình được phát triển theo hướng cấu trúc. Chương trình được phát triển thành công có thể đưa vào sử dụng ở các trung tâm trợ giúp tìm việc làm cho người lao động. Với sự trợ giúp của chương trình phần mềm này, các trung tâm tìm việc làm dễ dàng đảm nhận được trọng trách của mình và giảm được công sức lao động và chi phí. Người lao động và các tổ chức cần tuyển người cũng sẽ được hưởng lợi từ nó: tìm được việc làm và tuyển được người nhanh chóng và tiện lợi.

2. Nội dung

2.1 Mô hình tổ chức và bài toán nghiệp vụ

Tổng quan về Trung Tâm Tư Vấn & Giới Thiệu Việc Làm Toàn Mỹ 

Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Những yêu cầu đối với hệ thống cần xây dựng

Mô tả mô hình nghiệp vụ

Bài toán nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết các chức năng sơ cấp
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu được sử dụn
 • Ma trận thực thể - chức năng

2.2 Phân tích hệ thống

Các mô hình xử lý nghiệp vụ 

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Mô hình dữ liệu quan niệm 

 • Xác định các thực thể
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể
 • Biểu đồ của mô hình dữ liệu quan niệm

2.3 Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 • Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ 
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 

Xác định hệ thống các giao diện

 • Xác định các giao diện nhập liệu
 • Xác định các giao diện xử lý
 • Tích hợp các giao diện

Thiết kế kiến trúc hệ thống

Đặc tả các giao diện và thủ tục

 • Giao diện đăng nhập
 • Một số giao diện cập nhật
 • Một số giao diện khác

2.4 Cài đặt hệ thống

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống 

 • Hệ thống phần mềm nền
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống

Giới thiếu hệ thống phần mềm

 • Hệ thống thực đơn chính
 • Các hệ thống thực đơn con

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này, em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để xây dựng chương trình quản lý trợ giúp tìm kiếm việc làm cho người lao động. Kết quả đạt được bao gồm:

 • Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế.
 • Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương cấu trúc.
 • Xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

Qua quá trình làm đồ án, em đã học thêm nhiều kiến thức thực tế và biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán đặt ra. Tuy nhiên kết quả còn rất hạn chế, cần có sự hỗ trợ rất nhiều của thày. Để có khả năng làm tốt việc vận dụng lý thuyết vào thực hành và có kỹ năng nhất định, em thấy cần phải thực hành nhiều hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Nguyễn Văn Vy, Giáo trình Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM