Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service cho Window

Đồ án Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service cho Window tìm hiểu kĩ thuật lập trình mạng, kỹ thuật lập trình Window Services và xây dựng chương trình thực nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Network Service cho Window

1. Mở đầu

Tin học và viễn thông là hai thành phần cốt lõi của công nghệ thông tin. Mạng máy tính không còn là thuật ngữ thuần túy khoa học mà đang trở thành một đối tượng nghiên cứu và ứng dụng cả nhiều phạm vi hoạt động khác nhau. Những năm gần đây, do sự phát triển vũ bão của công nghiệp máy tính, việc kết nối các mạng máy tính đã trở thành nhu cầu hiện thực cho người sử dụng. Nhờ có mạng mà người dùng có thể sử dụng máy tính của mình đề điều khiển các chương trình của máy tính khác trong cùng mạng. Ngoài việc kết nối các mạng máy tính thì sự phát triển của mạng không dây còn giúp máy tính có thể kết nối với các thiết bị không dây. Vì vậy nhu cầu điều khiển các thiết bị cố định từ thiết bị di động là rất lớn.

2. Nội dung

2.1 Kĩ thuật lập trình mạng

Tổng quan về lập trình mạng

 • Mô hình tham khảo 7 tầng OSI
 • Giao thức TCP/ IP
 • So sánh 2 giao thức TCP và UDP 
 • Địa chỉ IP

Lập trình mạng trong .NET FRAMEWORK

 • Cơ sở lý thuyết về .NET
 • Lập trình Socket 
 • Sử dụng các lớp hỗ trợ đƣợc xây dựng từ lớp Socket
 • Sử dụng Thread trong các ứng dụng mạng

2.2 Kỹ thuật lập trình Window Services

Tổng quan về windows service

 • Khác niệm window service
 • Bộ điều khiển dịch vụ
 • Cơ sở dữ liệu của dịch vụ đã cài đặt 
 • Tài khoản dịch vụ

Cấu trúc của windows service trong .NET

 • Cấu trúc tổng quát
 • Các phương thức, thuộc tính của lớp

2.3 Xây dựng chương trình thực nghiệm

Mô tả chương trình thực nghiệm 

Thiết kế chương trình

 • Server
 • Client 

Kết quả đạt được

3. Kết luận

Với yêu cầu của bài toán đặt ra thì đồ án của em bước đầu đã đạt được một số kết quả sau:

 • Đã triển khai được mô hình Client - Server ở mức đơn giản.
 • Tìm hiểu được các kiểu dữ liệu, một số lớp, đối tượng trong lập trình Socket
 • Tìm hiểu được một số lớp, đối tượng trong lập trình service cho windows.
 • Cài đặt được ứng dụng dưới dạng dịch vụ.

Tuy nhiên, chương trình vẫn còn một số hạn chế như:

 • Chương trình chạy dễ phát trình lỗi, ngoại lệ không kiểm soát hết được.
 • Mới chỉ xây dựng cho một client đơn giản, chưa xây dựng được một chương trình client – server có tính chuyên nghiệp cao.
 • Dịch vụ đơn gian, khó theo dõi quá trình hoạt động.

4. Tài liệu tham khảo

Đề tài " Xây dựng chương trình quản lý máy tính trong mạng LAN", Tồn Thất Tư

Đồ án " Lập trình mạng nâng cao", Quốc Nhựt – Trọng Việt – Ngọc Trí, Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn.

http://www.tenouk.com/ModuleDD.html

http://www.codeproject.com

http://www. google.com

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM