Đồ án: Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết

Đồ án Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết nghiên cứu tổng quan về chữ viết và lý thuyết nhận dạng; nghiên cứu tổng quan về trích chọn đặc trưng và một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết; cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết

1. Mở đầu

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển và có vai trò hết sức quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hiện  đại. Con người ngày càng tạo ra những cỗ máy thông minh có khả năng tự nhận biết và xử lí được các công việc một cách tự động, phục vụ cho lợi ích của con người. Trong những năm gần đây, một trong những bài toán nhận được nhiều sự quan tâm và tốn nhiều công sức nhất của lĩnh vực công nghệ thông tin, đó chính là bài toán nhận dạng. Tuy mới xuất hiện chưa lâu nhưng nó đã rất được quan tâm vì tính ứng dụng thực tế của bài toán cũng như sự phức tạp của nó. Đến thời điểm này, bài toán nhận dạng chữ  in đã đƣợc giải quyết gần như trọn vẹn .Tuy nhiên trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, bài toán nhận dạng chữ viết tay vẫn còn là vấn đề thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu. Bài toàn này chưa thể giải quyết trọn vẹn vì nó phụ thuộc quá nhiều vào người viết và sự biến đổi quá đa dạng trong cách viết và trạng thái tinh thần của từng người viết. Đặc biệt đối với việc nghiên cứu nhận dạng chữ viết tiếng Việt lại càng gặp nhiều khó khăn hơn do bộ ký tự tiếng Việt có thêm phần dấu, rất dễ nhầm lẫm với các nhiễu. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về chữ viết và lí thuyết nhận dạng

Giới thiệu

Mô hình tổng quát của một hệ nhận dạng chữ viết tay

 • Tiền xử lý
 • Khối tách chữ
 • Trích chọn đặc trưng
 • Huấn luyện và nhận dạng
 • Hậu xử lý

Các phương pháp nhận dạng chữ viết tay

 • Đối sánh mẫu
 • Phương pháp tiếp cận cấu trúc
 • Mạng nơ ron
 • Mô hình Markov ẩn (HMM - Hidden Markov Model)
 • Máy véc tơ tựa (SVM)
 • Kết hợp các kỹ thuật nhận dạng
 • Kết luận

2.2 Tổng quan về trích chọn đặc trưng

Trích chọn đặc trưng

 • Biến đổi toàn cục và khai triển chuỗi
 • Đặc trưng thống kê
 • Đặc trưng hình học và hình thái

Đặc trưng bất biến

Khả năng khôi phục

Trích chọn đặc trưng từ ảnh đa cấp xám

 • Giới thiệu 
 • Đối sánh mẫu
 • Mẫu biến dạng
 • Biến đổi ảnh Unitar
 • Bất biến Zenite

Trích chọn đặc trưng từ ảnh nhị phân

 • Giới thiệu
 • Biến đổi ảnh Unitar
 • Bất biến hình học

Trích chọn đặc trưng từ biên ảnh

 • Giới thiệu
 • Tách vùng
 • Xấp xỉ đường cong
 • Mô tả Fourier

Trích chọn đặc trưng từ biểu diễn véc tơ

 • Giới thiệu
 • Đối sánh mẫu
 • Mẫu biến dạng
 • Đặc trưng rời rạc
 • Biểu diễn Fourier

2.3 Chương trình thử nghiệm

Giới thiệu

Xây dựng giao diện vẽ 

Xử lý dữ liệu (phân tích ảnh) 

Kết quả nhận dạng 

Đánh giá, nhận xét

3. Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bài báo cáo đồ án tốt nghiệp “Tìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết”, em đã thu nhận được thêm rất nhiều kiến thức và cũng nhận thấy trích chọn  đặc trưng cho nhận dạng chữ viết là một lĩnh vực rộng lớn và được ứng dụng rất mạnh mẽ. Hơn thế nữa nó còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần khám phá. Trong đề tài của mình em đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu tổng quan về lý thuyết nhận dạng chữ viết và phương pháp trích chọn đặc trưng cho việc nhận dạng chữ viết. Cài đặt thử nghiệm chương trình trích đặc trưng cho việc nhận dạng các chữ cái không dấu. Do thời gian thực hiện hạn chế và kiến thức còn hạn chế nên em mới chỉ nghiên cứu được một số lý thuyết cơ bản trong trích chọn đặc trưng. Còn nhiều lý thuyết cũng như kỹ thuật em vẫn chưa tìm hiểu, khai thác và ứng dụng vào các bài toán thực tế. 

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Kiếm, Nguyễn Hồng Sơn, Đào Minh Sơn, “Ứng dụng mạng nơron nhân  tạo trong hệ thống xử lý biểu mẫu tự động”, Kỷ yếu hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ Thông tin, 2001, tr. 560-567

Bùi Minh Trí, “Quy hoạch toán học”, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2006

Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái,  “Neural Network & Genetic Algorithm in Application to Handwritten Character Recognition”, Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 17, số 4, 2001, tr. 57-65

Nguyễn Thị Thanh Tân, Ngô Quốc Tạo, “Một cấu trúc mạng nơ ron thích hợp cho việc nhận dạng chữ số viết tay”, Kỷ yếu hội thảo FAIR03, NXB KH&KT Hà Nội, 2004, tr. 200-210...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:24/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM