Đồ án: Nghiên cứu mạng cảm biến không dây – WSN và những đặc điểm lớp liên kết dữ liệu

Đồ án Nghiên cứu mạng cảm biến không dây – WSN và những đặc điểm lớp liên kết dữ liệu giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây; tìm hiểu các kiểu thâm nhập môi trường và giải bài toán ứng dụng S-MAC.

Đồ án: Nghiên cứu mạng cảm biến không dây – WSN và những đặc điểm lớp liên kết dữ liệu

1. Mở đầu

Với sự phát triển của internet, truyền thông và công nghệ thông tin kết hợp với những tiến bộ của khoa học gần đây.Việt Nam là nước Châu Á có số người sử dụng internet là 33.4% theo thống kê của Bộ thông tin và truyền thông. Bên cạnh việc phát triển internet, truyền thông thì việc ứng dựng công nghệ thông tin trong khoa học,kỹ thuật, y tế , giáo dục …v.v.. đang từng bước phát triển trước tình hình đó, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu thành công và đang triển khai nói nên việc ứng dụng của công nghệ thông tin, và mảng nghiên cứu ,ứng dụng rất thành công ở các nước trên thế giới và nay là ở Việt Nam đó chính là công nghệ “ WSNs Mạng cảm biến không dây”. Với hàng loạt các ứng dung cô cùng hữu ích trong xu thế phát triển hiện nay.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Giới thiệu

 • Nền tảng vi cảm ứng
 • Phần mềm
 • Kiến trúc WSN và giao thức stack

Các ứng dụng trong WSNs

Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế WSNs

 • Hạn chế phần cứng
 • Khả năng chịu lỗi
 • Khả năng mở rộng
 • Chi phí sản xuất
 • Năng lượng tiêu thụ
 • Truyền thông
 • Cấu trúc mạng WNS (WSN Topology)

2.2 Các kiểu thâm nhập môi trường

Thách thức đối với MAC

Cơ chế CSMA

Thâm nhập môi tường dựa trên tranh chấp

 • S-MAC
 • Một số Giao thức MAC dựa trên tranh chấp khác

Thâm nhập môi trường dựa trên đặt chỗ

Thâm nhập môi trường dựa trên kết hợp

2.3 Giải bài toán ứng dụng S-MAC

Đặt vấn đề

Giới thiệu giao thức S-MAC

Các đề xuất

Vấn đề với nhiều lịch trình

Mô phỏng Monte Carlo về sự xuất hiện nhiều hơn một lịch trình

Đề xuất sửa đổi

3. Kết luận

Số lượng lớn các giải pháp đã khiến cộng đồng nghiên cứu trong những năm qua đã thực hiện các hiện tượng WSN.Một phần kiến thức về WSN đã được đề cập trong đề tài này đặc biệt là đặc điểm của lớp liên kết dữ liệu nói về các cơ chế thâm nhâp môi trường trong đó là S-MAC. Trong đề tài này giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không bào gồm các khái niệm, hạn chế ,các ứng dụng của WSN. Đặc điểm lớp liên kết dữ liệu và các trường hợp ngoại lệ trong phần của lớp liên kết dữ liệu đặc biệt các giao thức thâm nhâp môi trường

4. Tài liệu tham khảo

lan F. Akyildiz Series in Communication and Networking

IPv6 over low power WPAN working group. http://tools.ietf.org/wg/6lowpan/

TinyOS.Available at http://www.tinyos.net/

ZigBee Alliance. http://www.zigbee.org/....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM