Đồ án: Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải

Đồ án Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải trình bày cơ sở lý thuyết hệ thống thông tin; phân tích và thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Quản lí bán hàng Trung tâm tin học Hàng Hải

1. Mở đầu

Ngày nay người ta tin học hóa trong mọi lĩnh vực như xử lí ảnh, nhận dạng tiếng nói, ...hay rõ nhất trong lĩnh vực quản lí thì việc ứng dụng tin học là vô cùng quan trọng. Người ta có thể dễ dàng quản lí công việc của mình, đơn giản như việc thống kê một mặt hàng nào đó của một cửa hàng thì việc làm này với máy tính chỉ mất một thời gian rất nhỏ so với con người. Ví như với nhu cầu quản lí công việc trên thực tế của một trung tâm bán hàng chẳng hạn. Bạn có thể dựa vào đó mà tự làm cho mình một hệ thống quản lí bán hàng mà không cần mất nhiều thời gian vả lại bạn cũng có thể dựa vào đó mà biết được số lượng hàng bán ra, mua vào và lãi suất của nó. Mặt khác bạn cũng có thể thống kê được số lượng hàng hóa còn trong kho. Và dựa vào đó bạn có thể biết được mình làm như thế đó được chưa? Và có cần phải sửa chữa gì để nâng cao việc kinh doanh của mình ngày càng tốt hơn.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết hệ thống thông tin

Khái niệm về hệ thống thông tin 

 • Khái niệm và định nghĩa
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Phân loại hệ thống thông tin
 • Các giai đoạn của phân tích thiết kế hệ thống

Tổng quan về SQL Server và cơ sở dữ liệu quan hệ 

 • Khái quát về quá trình phát triển của MS SQL Server
 • Vài nét về cơ sở dữ liệu mô hình quan hệ
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ
 • SQL Server và mô hình Client/ Server
 • Tạo và cài đặt cơ sở dữ liệu

Microsoft visual basic 6.0

 • Khái quát về sự phát triển của công cụ lập trình Visual Basic 6.0
 • Kiến thức cơ bản về lập trình VB6.0
 • Mô hình đối tượng ODBC truy cập MS SQL Server

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô tả hoạt động của công ty

 • Bán lẻ
 • Bán buôn
 • Báo cáo

Bảng nội dung công việc
Mô hình nghiệp vụ

 • Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ
 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Nhóm các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết chức năng lá
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng
 • Biểu đồ hoạt động
 • Biểu đồ luồng dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Xác định các thực thể và thuộc tính
 • Xác định các mối quan hệ
 • Mô hình E-R
 • Mô hình dữ liệu quan hệ
 • Các quan hệ
 • Mô hình quan hệ

2.3 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Giao diện “Đăng nhập hệ thống”

Giao diện “Kết nối cơ sở dữ liệu” 

Giao diện”Cập nhật thông tin người dùng” 

Giao diện “Cập nhật thông tin khách hàng” 

Giao diện “Cập nhật danh sách mặt hàng”

Giao diện “Cập nhật danh sách nhân viên”

Giao diện “Cập nhật phiếu bán hàng”

Giao diện “Phiếu bảo hành”

Giao diện “Hóa đơn bán hàng”

3. Kết luận

Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong sản xuất đã đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Nó giúp cho việc quản lý các hồ sơ dữ liệu và tra cứu thông tin được nhanh chóng, thuận tiện.Giúp các doanh nghiệp có thể trao đổi thông tin, quảng bá rộng lớn thương hiệu và sản phẩm của công ty mình. Qua quá trình khảo sát các hoạt động kinh doanh của trung tâm tin học Hàng Hải em nhận thấy cần phải xây dựng một chương trình quản lý phục vụ cho quản lý bán hàng ở đây. Với đề tài tốt nghiệp được giao kết hợp cùng với các kiến thức đã học ở trường em đã xây dựng thành công chương trình quản lý bán hàng cho trung tâm. Chương trình có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng được những chức năng cơ bản cần thiết.

4. Tài liệu tham khảo

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin hiện đại- PGS: Nguyễn Văn Vỵ, nhà xuất bản thống kê Hà Nội- 2004.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin- PGS.TS: Nguyễn Văn Ba, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội.

Lập trình SQL SERVER 2000 căn bản- Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải, nhà xuất bản lao động xã hội.

Website chính thức của trung tâm: http://michp.com.vn/

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM