Đồ án: Xây dựng phần mềm quản lý công văn cho Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòng dựa trên Lotus Notes

Đồ án Xây dựng phần mềm quản lý công văn cho Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòng dựa trên Lotus Notes trình bày cơ sở lí thuyết về hệ thống thông tin; giới thiệu hệ quản trị Lotus Notes; phân tích thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình thử nghiệm.

Đồ án: Xây dựng phần mềm quản lý công văn cho Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòng dựa trên Lotus Notes

1. Mở đầu

Ngày nay việc ứng dụng tin học vào công tác quản lý đã trở lên phổ biến và đa dạng không chỉ trong các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân mà còn được triển khai rộng khắp tại các cơ quan của chính phủ theo Đề án 112 CP. Quản lý công văn là việc áp dụng các biện pháp về nghiệp vụ nhằm giúp cho lãnh đạo Văn Phòng nắm được thành phần, nội dung và tình hình chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết văn bản, sử dụng và bảo quản văn bản trong hoạt động hằng ngày của Văn phòng. Nhưng hầu hết tại một số đơn vị, công việc quản lý hồ sơ công văn còn làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn và phức tạp, tốn nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu mà kết quả đưa ra lại có độ chính xác không cao trong quá trình tính toán và thống kê. Nhất là số lượng công văn của mỗi đơn vị là rất lớn và hàng tháng nhân viên các bộ phận tốn rất nhiều thời gian để cập nhật và thống kê…

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí thuyết

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 

 • Khái niệm hệ thống thông tin
 • Khái niệm phân tích thiết kế hệ thống

Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc

 • Hệ thống hướng cấu trúc 
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu

2.2 Giới thiệu hệ quản trị Lotus Notes

Giới thiệu về ứng dụng của Lotus Notes 

Cơ sở dữ liệu trong Lotus Notes

Thiết kế cơ sở dữ liệu trong Lotus Notes 

Tổng kết về tính năng của Lotus Notes

2.3 Phân tích thiết kế hệ thống

Tình hình quản lý công văn tại Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòn

Mô tả bài toán 

 • Khái niệm quản lý công văn
 • Mô tả bằng lời
 • Bảng nội dung công việc
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

Mô hình nghiệp vụ

 • Biểu đồ ngữ cảnh
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách hồ sơ dữ liệu 
 • Ma trận thực thể chức năng 

Sơ đồ luồng dữ liệu

 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 
 • Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Mô hình liên kết thực thể ER 
 • Mô hình quan hệ

Thiết kế các bảng dữ liệu

2.4 Cài đặt chương trình thử nghiệm

Yêu cầu phần cứng, phần mềm

Giao diện chương trình

 • Khởi tạo dữ liệu
 • Giao diện

3. Kết luận

Với yêu cầu của bài toán thực tế về vấn đề thống kê, quản lý công văn tại Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòng thì chương trình của em bước đầu đã đạt được một số kết quả sau:

 • Tạo ra được cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ chính xác và khoa học các thông tin liên quan đến công văn đến và công văn phát hành.
 • Xây dựng được các giao diện cập nhật dữ liệu dễ dàng, thuận tiện.
 • Mô phỏng theo đúng quy trình xử lý công văn tại Văn Phòng Thành Ủy Hải Phòng

Tuy nhiên, chương trình vẫn còn một số hạn chế như: Chưa xây dựng được các chức năng tìm kiếm, in báo cáo công văn đến và đi.

4. Tài liệu tham khảo

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý - PGS. TS. Nguyễn Văn Vỵ.

Giáo trình Lotus Notes và các ứng dụng - Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng.

Deployment Guide (LotusNotes Release 4)

Install Guide for Servers (LotusNotes Release 4)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM