Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý đặt tiệc tại công ty TNHH Thắng Tùng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý đặt tiệc tại công ty TNHH Thắng Tùng mô tả bài toán và giải pháp; phân tích và thiết kế hệ thống; trình bày cơ sở lí thuyết và cài đặt chương trình.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý đặt tiệc tại công ty TNHH Thắng Tùng

1. Mở đầu

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng như đời sống con người. Nó đã trở thành công cụ hữu ích và mở ra hướng đi mới cho con người trong các hoạt động, quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin. Tạo điều kiện tốt và hiệu quả cao cho con người trong mọi lĩnh vực. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kéo theo đó là sự thay đổi trong công tác quản lý của từng doanh nghiệp sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp ấy. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là hướng đi mới, tạo điều kiện để doanh nghiệp có công tác quản lý thông tin tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

2. Nội dung

2.1 Mô tả bài toán và giải pháp

Giới thiệu về công ty TNHH Thắng Tùng

 • Chức năng nhiệm vụ
 • Ngành nghề kinh doanh

Mô tả bằng lời hoạt động của công ty

Bảng nội dung công việc

Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ

 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ nhận đặt tiệc
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ quản lý hợp đồng
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ quản lý tổ chức tiêc
 • Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Báo cáo

Giải pháp

2.2 Phân tích và thiết kế hệ thống

Mô hình nghiệp vụ 

 • Bảng phân tích các yếu tố của bài toán
 • Biểu đồ ngữ cảnh 
 • Nhóm dần các chức năng
 • Sơ đồ phân rã chức năng
 • Danh sách về hồ sơ được sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

Biều đồ luồng dữ liệu

 • Biều đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Biểu đồ quan hệ ER
 • Mô hình quan hệ
 • Các bảng dữ liệu vật lý

Thiết kế giao diện

 • Thiết kế khung chương trình 
 • Thiết kế giao diện chính
 • Các giao diện cập nhật dữ liệu
 • Các giao diện cập nhật dữ liệu

2.3 Cơ sở lí thuyết

Phân tích hệ thống thông tin

 • Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin
 • Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc

Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ

 • Mô hình liên kết thực thể ER
 • Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 

 • Hệ quản trị cơ sở sư liệu SQL Server 2005 
 • Đối tượng cơ sở dữ liệu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005

Ngôn ngữ VISUAL BASIC.NET(VB.NET) 

 • Giới thiệu
 • Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic .Net 
 • Màn hình làm việc của VB.NET

2.4 Cài đặt chương trình

Môi trường vận hành của hệ thống 

 • Kiến trúc hệ thống phần cứng đầy đủ 
 • Hệ thống phần mềm nền 
 • Các hệ con và chức năng

Giới thiệu hệ thống phần mềm

 • Các Form thành phần 
 • Form đăng nhập
 • Report

Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính qua thực đơn

Những hạn chế của chương trình

3. Kết luận

Trong đồ án này, em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để xây dựng chương trình quản lý tiệc cưới. Kết quả đạt được bao gồm:

 • Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: Quản lý tiệc cưới.
 • Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương pháp cấu trúc.
 • Xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

Qua quá trình làm đồ án, em đã học thêm nhiều kiến thức thực tế và biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán đặt ra. Tuy nhiên kết quả còn rất hạn chế, cần có sự hỗ trợ rất nhiều của thày cô giáo. Để có khả năng làm tốt việc vận dụng lý thuyết vào thực hành và có kỹ năng nhất định, em thấy cần phải thực hành và vận dụng kiến thức nhiều hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Để cương lý thuyết cơ sở dữ liệu, Khoa CNTT trường đại học SPKT Hưng Yên

Giáo trình SQL, Khoa CNT trường đại học Huế

www.caulacboVB.com, Hướng dẫn lập trình Visual Basic.NET.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM