Đồ án: Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận

Đồ án Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận giới thiệu tổng quan mạng cảm nhận không dây (WSN); nghiên cứu cơ sở lý thuyết của kỹ thuật xuyên lớp, tìm hiểu một số các kỹ thuật xuyên lớp sử dụng hiện nay trong WSN; nghiên cứu kỹ giao thức XLM , kiểm nghiệm và so sánh nó với các giao thức khác.

Đồ án: Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp trong mạng cảm nhận

1. Mở đầu

Ngày nay cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ việc nghiên cứu những mạng cho giá thành rẻ tiêu thụ ít năng lượng, đa chức năng, dễ mở rộng và hoạt động một cách dễ ràng đang được tập chung nghiên cứu. Trong đó việc nghiên cứu về mạng cảm biến đang được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là hệ thống mạng cảm biến không dây (wireless sensor network). Hiện nay có rất nhiều ứng dụng của mạng cảm biến được triển khai. Đó là các ứng dụng theo dõi giám sát, tự động hóa, y tế, quân đội và an ninh…Trong một tương lai không xa, các ứng dụng của mạng cảm biến sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người nếu chúng ta phát huy được hết các điểm mạnh của mạng WSNs.

2. Nội dung

2.1 Mạng cảm nhận không dây (WSN)

Giới thiệu mạng cảm biến không dây 

 • Khái niệm
 • Cấu trúc của node cảm biến
 • Các thành phần của WSN
 • Đặc điểm của WSN
 • Kiến trúc phân tầng
 • Ứng dụng của mạng cảm biến
 • Sự khác nhau giữa WSN và mạng truyền thống

Trường hợp thiết kế xuyên lớp và tối ưu hóa trong WSN

 • Phương pháp phân lớp
 • Phương pháp tiếp cận xuyên lớp
 • Ví dụ về thiết kế xuyên lớp
 • Mục tiêu, vấn đề và phƣơng pháp tiếp cận

Kết luận

2.2 Tìm hiểu các kỹ thuật xuyên lớp

Bối cảnh 

Giao thức xuyên lớp cho mạng cảm biến không dây

 • Xét tương tác xuyên lớp của các cặp lớp
 • Động lực cho thiết kế XLM
 • Các công việc liên quan
 • Mô - đun xuyên lớp cho mạng cảm nhận không dây (XLM)

Phân bố tài nguyên xuyên lớp

 • Tối ưu hóa khung làm việc
 • Khung chung cho các vấn đề thiết kế xuyên lớp

Các vấn để nghiên cứu mở

Hướng dẫn đề phòng các lỗi trong thiết kế xuyên lớp

Kết luận

2.3 Mô - đun xuyên lớp

Giao thức XLM cho WSN

 • Các nhiệm vụ trong giao thức XLM
 • Khởi tạo truyền dẫn trong XLM
 • Tiếp nhận và tranh chấp trong XLM
 • Định tuyến dựa trên góc trong XLM
 • Điều khiển tắc nghẽn cục bộ trong XLM
 • Phân tích công suất XLM

Đánh giá thực hiện

 • Tham số XLM
 • Các đánh giá so sánh

3. Kết luận

Mạng cảm nhận không dây là một hệ thống có nhiều ứng dụng trong thực tế Tuy nhiên ở nước ta kỹ thuật này chưa được ứng dụng rộng rãi và nó còn là một vấn đề khá mới mẻ với nhiều người. Vì vậy trong đồ án này em xin trình bày tổng quan về mạng cảm nhận, đồng thời giới thiệu một kỹ thuật mới tối ưu cho nó là kỹ thuật xuyên lớp. Em hy vọng sẽ giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về mạng cảm nhận không dây cùng các kỹ thuật xuyên lớp. Trong phạm vi của đồ án này, trước hết giới thiệu về mạng cảm biến không dây (WSN) . Tiếp theo, giới thiệu về kỹ thuật xuyên lớp, đó là các kỹ thuật cải tiến giúp tăng tuổi thọ của mạng cũng như việc tối ưu năng lượng sử dụng, tăng thông lượng mạng và độ tin cậy mạng WSN. Cuối cùng, đồ án này đưa ra một mô - đun xuyên lớp (XLM) tối ưu cho WSN. Do kỹ thuật xuyên lớp còn là một vấn đề đang được xem xét nghiên cứu trên thế giới, em chỉ giới thiệu được lý thuyết, thực nghiệm đối với vấn đề này là rất khó do các phần mềm hiện có chưa đáp ứng được.

4. Tài liệu tham khảo

C. S. Raghavendra, Krishna M. Sivalingam and Taieb Znati, “Wireless Sensor Networks”, Kluwer Academic Publishers, 2004.

Liang Song, “Cross Layer Design in Wireless Sensor Networks”, Phd Thesis, De-partment of Electrical and Computer Engineering, University of Toronto, p.2, 2006.

“ The State of the Art in Cross-Layer Design for Wireless Sensor Networks ” Tommaso Melodia, Mehmet C. Vuran, and Dario Pompili, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332, {tommaso, mcvuran, dario}@ece.gatech.edu

“ A Cross-Layer Protocol for Wireless Sensor Networks “, Ian F. Akyildiz Mehmet C. Vuran ¨ Ozg¨ ur B. Akan. Middle East Technical University, Atlanta, GA 30332 06531, Ankara, Turkey. Email: {ian, mcvuran}@ece.gatech.edu Email:akan@eee.metu.edu.tr....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM