Đồ án: Xây dựng chương trình trợ giúp tổ chức và quản lý các giải đấu

Đồ án Xây dựng chương trình trợ giúp tổ chức và quản lý các giải đấu trình bày bài toán đặt ra và mô tả mô hình nghiệp vụ của nó; phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán; thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kến trúc, thiết kế giao diện và các mô đun chương trình; cài đặt hệ thống với ngôn ngữ VB và chạy thử nghiệm với các dữ liệu thu được.

Đồ án: Xây dựng chương trình trợ giúp tổ chức và quản lý các giải đấu

1. Mở đầu

Hiện nay máy tính được áp dụng trong rất nhiều các lĩnh vực đời sống. Trong số đó có công tác tổ chức quản lý các giải thi đấu. Khi tổ chức các giải đấu, một nhu cầu đặt ra là giúp tổ chức và quản lý một cách nhanh chóng và tiện lợi. Do quy mô của các giải đấu ngày càng lớn và số lượng giải cũng tăng rất nhanh qua các năm do đó việc tổ chức và quản lý là không hề dễ dàng và đơn giản. Do đó, việc ra đời của các phần mềm để trợ giúp cho công việc này.

2. Nội dung

2.1 Bài toán và mô hình nghiệp vụ

Mô tả bài toán

 • Giới thiệu về chức năng tổ chức giải bóng đá
 • Quản lý thi đấu
 • Tổng kết giải đấu

Mô hình nghiệp vụ 

 • Biểu đồ ngữ cảnh 
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Mô tả chi tiết chức năng lá 
 • Các hồ sơ sử dụng
 • Ma trận thực thể chức năng

2.2 Phân tích hệ thống

Phân tích dữ liệu

 • Xác định các thực thể
 • Xác định các mối quan hệ
 • Mô hình ER

Phân tích hệ thống chương trình

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

2.3 Thiết kế hệ thống

Thiết kế cơ sở dữ liệu 

 • Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ 
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý 

Xác định các luồng dữ liệu hệ thống 
Xác định hệ thống các giao diện 

 • Xác định các giao diện nhập liệu
 • Xác định các giao diện xử lý 
 • Tích hợp các giao diện

Thiết kế kiến trúc hệ thống

 • Hệ thống thực đơn chính

Đặc tả các giao diện và thủ tục

 • Một số giao diện cập nhật
 • Một số giao diện khác

2.4 Cài đặt hệ thống

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống

 • Hệ thống phần mềm nền
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống

Giới thiếu hệ thống phần mềm

 • Giao diện đăng nhập hệ thống
 • Giao diện chương trình chính 
 • Giao diện báo cáo
 • Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính 

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này, em đã vận dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc để xây dựng chương trình trợ giúp tổ chức và quản lý các giải thi đấu. Kết quả đạt được bao gồm:

 • Phát biểu và mô hình hóa được bài toán thực tế: tổ chức và quản lý giải đấu
 • Tiến hành phân tích và thiết kế bài toán một cách đầy đủ, theo đúng quy trình được học bằng phương cấu trúc.
 • Xây dựng chương trình và cài đặt thử nghiệm với một số dữ liệu chạy thông suốt, cho ra kết quả.

Qua quá trình làm đồ án, em đã học thêm nhiều kiến thức thực tế và biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán đặt ra. Tuy nhiên kết quả còn rất hạn chế, cần có sự hỗ trợ rất nhiều của thầy. Để có khả năng làm tốt việc vận dụng lý thuyết vào thực hành và có kỹ năng nhất định, em thấy cần phải thực hành nhiều hơn nữa.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Nguyễn Văn Vy, Giáo trình Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM