Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý và kế toán kho hàng

Đồ án Xây dựng chương trình quản lý và kế toán kho hàng mô tả khái quát hệ thống bán xe máy; phân tích hệ thống trên cả hai măt; phân tích dự liệu và phân tích xử lý với các mô hình; thiết kế kiến trúc hệ thống thông tin, thiết kế dữ liệu, giao diện và các mô đun xử lý của hệ thống làm cơ sở cho việc tạo lập chương trình; xây dựng một số giao diện và chức năng chính của hệ thống và tiến hành thử nghiệm với các dự liệu thực.

Đồ án: Xây dựng chương trình quản lý và kế toán kho hàng

1. Mở đầu

Doanh nghiệp là một hệ thống kinh tế phức tạp. Để quản lý tốt hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì ứng dụng kỹ thuật tin học vào quản lý và xu hướng ngày nay. Tin học hóa trong công tác quản lý nhằm giảm bớt sức lao động của con người, tiết kiệm thời gian, gọn nhẹ và tiện lợi hơn rất nhiều so với việc quản lý làm thủ công trên giấy tờ như trước đây. Tin học hóa giúp thu hẹp không gian lưu trữ, tránh bị thất lạc dữ liệu, tự động hóa và cụ thể hóa các thông tin theo nhu cầu của con người, giúp cán bộ lãnh đạo có căn cứ để ra quyết định quản lý phù hợp nhằm ổn định và phát triển, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể ứng dụng kỹ thuật tin học và nhiều khâu, nhiều mặt của hoạt động quản lý doanh nghiệp. Cũng như mọi tổ chức kinh doanh bất kỳ, các nhu cầu trao đổi và xử lý thông tin liên quan đến việc buôn bán nói chung và quản lý cửa hàng bán xe máy của công ty nói riêng đang là nhu cầu bức thiết hiện nay.

2. Nội dung

2.1 Mô tả hiện trạng và giải pháp

Tổng quan về hệ thống

Mục tiêu của hệ thống kinh doanh

Những vấn đề đặt ra trong kinh doanh

Các bộ phận liên quan

Cơ cấu tổ chức và nội dung hoạt động

 • Cơ cấu tổ chức
 • Nội dung hoạt động của mỗi bộ phận

Giải pháp phát triển hệ thống thông tin

 • Mục tiêu hệ thống
 • Nguồn lực sử dụng
 • Kiến trúc hệ thống

2.2 Phân tích hệ thống

Mô hình nghiệp vụ hệ thống 

 • Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
 • Biểu đồ phân rã chức năng
 • Các hồ sơ được sử dụng trong hệ thống
 • Ma trận thực thể - chức năng

Mô hình xử lý nghiệp vụ: Biểu đồ luồng dữ liệu

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 toàn hệ thống
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Phân tích dữ liệu: mô hình thực thể mối quan hệ ER

 • Xác định các thực thể dữ liệu
 • Xác định các mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu
 • Mô hình dữ liệu thực thể mối quan hệ

2.3 Thiết kế hệ thống

Thiết kế dữ liệu 

 • Thiết kế dữ liệu lôgic
 • Thiết kê Các file vật lý

Thiết kế hệ thống giao diện tương tác

 • Xác định biểu đồ luồng dữ liệu hệ thống 
 • Xác định các giao diện tương tác
 • Xác định các giao diện xử lý
 • Tích hợp các giao diện
 • Thiết kế hệ thống thực đơn chương trình

2.4 Cài đặt và thử nghiệm chương trình

Môi trường vận hành và đặc tả hệ thống

 • Kiến trúc hệ thống phần cứng
 • Hệ thống phần mềm nền
 • Các hệ con và chức năng của hệ thống

Giới thiệu hệ thống phần mềm

 • Hệ thực đơn
 • Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này em đã nghiên cứu xây dựng hệ thống chương trình cho bài toán quản lý tiền mặt thường gặp trong mọi tổ chức, doanh nghiệp có hạch toán. Đồ án đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Mô tả nghiệp vụ của bài toán và tiến hành mô hình hóa nghiệm vụ bài toán chuẩn bị cho bước sau.
 • Phân tích bài toán theo hướng cấu trúc bao gồm phân tích dữ liệu và phân tích xử lý.
 • Thiết kế hệ thống chương trình bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và các mô đun xử lý.
 • Cài đặt hệ thống và thử nghiệm với một số dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vy, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Nguyễn Văn Vy, Giáo trình Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin, NXB Giáo dục Việt nam, Hà nội, 2010

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM