Đồ án: Mạng máy tính cục bộ LAN

Đồ án Mạng máy tính cục bộ LAN tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính; kiến trúc phân tầng và mô hình OSI; mạng cục bộ; quản lí và an toàn thông tin trên mạng.

Đồ án: Mạng máy tính cục bộ LAN

1. Mở đầu

Tin học và viễn thông là hai thành phần cốt lõi của công nghệ thông tin. Mạng máy tính không còn là thuật ngữ thuần túy khoa học mà đang trở thành một đối tượng nghiên cứu và ứng dụng cả nhiều phạm vi hoạt động khác nhau. Những năm gần đây,do sự phát triển vũ bão của công nghiệp máy tính,việc kết nối các mạng  máy tính đã trở thành nhu cầu hiện thực cho người sử dụng. Những sản phẩm về mạng,đặc bệt là  mạng cục bộ cho máy tính ngày càng xuất hiện nhiều trên thị  trường tin học, kể cả ở việt nam. Một số cơ sở đã lắp đặt các mạng cục bộ để ứng dụng trong hoạt động trao đổi và xử lýthông tin của mình. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin ở nước ta cũng và đang diễn ra sôi động. nhiều dự án phát triển công nghệ thông tin đã được triển khai theo các giải pháp tổng thể và đang trở thành đối tượng nghiên cứu ứng dụng của nhiều người và của mọi ngành nghề khác  nhau. Trong đó, mạng cục bộ (LAN) là phổ biến nhất và tính tập trung, thống nhất dễ quản lý…, đồng thời phản ánh nhu cầu thực tế của các cơ quan, trường học, doanh nghiệp cần kết nối các hệ thống đơn lẻ thành mạng nội bộ để tạo khả năng trao đổi thông tin, phân chia tài nguyên (phần cứng và phần mềm)đắt giá. 

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về mạng máy tính

Khái niệm cơ bản về mạng máy tính

 • Sự hình thành và phát triển của mạng máy tính 
 • Thế nào là mạng máy tính   
 • Phân loại mạng máy tính 
 • Kết nối mạng máy tính  
 • Các tổ chức thực hiện việc chuẩn hoá mạng máy tính 

Tổng quan về mạng cục bộ máy tính (LAN)

 • Tại sao phải kết nối mạng 
 • Đặc trưng của mạng LAN  
 • Các dịch vụ được cung cấp bởi các nút mạng
 • Các thiết bị dùng để kết nối mở rộng mạng cục bộ LAN
 • Card giao diện 
 • Bộ tập trung HUB 
 • Hệ điều hành mạng

2.2 Kiến trúc phân tầng và mô hình OSI

Kiến trúc phân tầng

Mô hình tham chiếu kết nối các hệ thống mở (OSI) 

Mô  tả tầng và chức năng của từng lớp

 • Tầng ứng dụng 
 • Tầng biểu diễn  
 • Tầng phiên  
 • Tầng vận chuyển 
 • Tầng mạng 
 • Tầng liên kết dữ liệu
 • Tầng vật lý

Các giao thức chuẩn ISO

2.3 Mạng cục bộ

Kỹ thuật mạng cục bộ 

 • Các Topo mạng
 • Phương thức truyền đẫn và đường truyền vật lý
 • Giao Thức Điều Khiển Truy Nhập Phương Tiện Truyền 
 • Điều Khiển Luồng (Data Flow Contronl)    
 • Kiểm soát Lỗi
 • Đánh giá độ tin cậy 
 • Những khuynh hướng mới trong kỹ thuật xây dụng mạng máy tính cục bộ 

Chuẩn hóa mạng cục bộ 

 • Các Chuẩn IEEE 802.x và ISO 8802.x 
 • Các Chuẩn Khác

2.4 Quản lí và an toàn thông tin trên mạng

Quản lý mạng  

 • Tầm quan trọng của quản lý mạng
 • Chức năng quản lý mạng   

An toàn thông tin trên mạng 

 • Đặc trưng kỹ thuật của an toàn thông tin trên mạng 
 • Nguyên nhân xẩy ra vấn đề an toàn mạng 
 • Khái quát giao thức an toàn 
 • Những ẩn họa về kết cấu 
 • Thiết kế và thực hiện hệ thống an toàn thông tin trên mạng
 • An toàn trên mạng 

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:24/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM