Đồ án: Tìm hiểu lập trình PYTHON và ứng dụng phát triển ứng dụng web với DJANGO

Đồ án Tìm hiểu lập trình PYTHON và ứng dụng phát triển ứng dụng web với DJANGO giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Python; giới thiệu về một Framework được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python là Django và các ứng dụng; demo một  website bán hàng được xây dựng bởi Django.

Đồ án: Tìm hiểu lập trình PYTHON và ứng dụng phát triển ứng dụng web với DJANGO

1. Mở đầu

Ngày nay trong cuộc sống 4.0 của chúng ta gần như không thể thiếu được những khái niệm liên quan đến công nghệ thông tin, từ các phương tiện truyền thông, xã hội cho đến lĩnh vực kinh doanh, quản lý….. Mọi thứ đều cần những phần mềm cũng như sản phẩm của công nghệ thông tin đễ hỗ trợ giúp nâng cao phát triển vững mạnh hơn.Ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hàng hóa theo cách truyền thống vẫn còn tồn tại nhiều nhược điểm như thống kê chi tiết chưa chính xác, quy trình thanh toán chưa được chặt chẽ và nhanh chóng . Cùng với sự phát triển của nhiều ngôn ngữ lập trình web như PHP, Ruby, Scheme thì Python là một cái tên đáng chú ý. Hiện nay ngôn ngữ Python được xếp hạng thứ 1 trong Top 10 các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất đang được thế giới sử dụng. Python là một ngôn ngữ có hình thái rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới bắt đầu học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu nhất. Python là một ngôn ngữ lập trình đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Bên cạnh đó, Python là một ngôn ngữ có tính hướng đối tượng cao. Với ngôn ngữ lập trình python là một ngôn ngữ lập trình đa năng với nhiều ưu điểm vượt trội, và đang đứng ở vị trí số một trong top các ngôn ngữ lập trình hiện nay.

2. Nội dung

2.1 Ngôn ngữ lập trình Python

Cài đặt môi trường PyCharm

Cài đặt python 

Tạo file và viết mã Python trên PyCharm 

Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Lập Trình Python 

Cấu trúc dữ liệu là gì, các kiểu cấu trúc dữ liệu trong python.

Cấu trúc điều khiển trong python 

 • Lệnh IF 
 • Lệnh FOR 
 • Lệnh While 

Sử Dụng Hàm Trong Python 

 • Hàm (Function) 
 • Các thông số của Hàm (Function Parameters) 
 • Câu lệnh return trong Python

2.2 Phát triển ứng dụng Web với Django

Cài đặt Django 

Tạo project 

Chạy server 

Tạo Web App 

Model 

Hệ thống admin 

View và templates 

 • View 
 • Templates 
 • Đặt namespace cho URL

Upload file

 • Tạo form upload  
 • Tạo templates và file template 

Form trong django

 • Form sử dụng model  
 • Form không sử dụng model 

Hệ thống user trong Django 

 • Ví dụ về phân quyền user 
 • Phân quyền view (decorator) 

Custom user model trong Django 

Tùy chỉnh giao diện admin (admin custom admin site django)

2.3 Xây dựng khung Website bán hàng

Phân tích cơ sở dữ liệu 

Xây dựng khung website bán hàng

3. Kết luận

Sau thời gian tham khảo tìm tòi và dưới sự chỉ bảo của thầy hướng dẫn về bài tập đồ án Tìm hiểu lập trình python và ứng dụng phát triển ứng dụng web với Django trong khoảng thời gian nhất định dành cho việc thực hiện đề tài, nên một số vấn đề vẫn chưa được hoàn chỉnh. Đồ án đã đạt được một số kết quả: 

 • Tìm hiểu về ngôn ngữ python và phá triển ứng dụng web django. 
 • Tìm hiểu môi trường lập trình PyCharm. 
 • Tìm hiểu về cách quản lý một website bán hàng. 
 • Lập trình python, khung phát triển web Django. 
 • Demo một khung website bán hàng viết bằng ngôn ngữ python. 

Tuy nhiên trong quá trình làm bài vẫn còn một số điều cần bổ sung như: 

 • Giao diện vẫn chưa thực sự đẹp mắt, còn thiếu sót 
 • Chưa thao tác thành thục về lập trình python 
 • Website bán hàng vẫn còn thiếu sót 

4. Tài liệu tham khảo

Sách tự học lập trình Python căn bản - NXB Đại Học Quốc Gia HCM 

Sách điện tử Learn python the hard way.  

https://binhthanhdang.files.wordpress.com/2015/12/python-rat-la-co-ban- vo-duy-tuan.pdf 

https://www.w3schools.com/ 

https://docs.djangoproject.com/en/3.0/ 

http://phocode.com/python/django/django-host-website-voi- pythonanywhere/ ..........

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:21/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM