Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân

Đồ án Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh, định nghĩa về giấu tin trong ảnh; nghiên cứu cấu trúc ảnh bitmap, tìm hiểu hệ thống các khối trong ảnh bitmap; giới thiệu về kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân; cài đặt và thử nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân

1. Mở đầu

Mục đích của đề tài là che giấu thông tin vào trong ảnh nhị phân, khi nhìn bằng mắt thường sẽ khó phát hiện ra ảnh có giấu tin hay không vì sự thay đổi của ảnh sau khi giấu tin là ít nhất. Thuật toán sử dụng việc thay đổi nhiều nhất 1 phần tử trong khối đang xét. Thuật toán này không chỉ nhằm giấu tin với độ hiển thị của thông tin được giấu là thấp mà nó còn đảm bảo khả năng có thể thuận nghịch cho ảnh sau khi giấu tin. Với thuật toán này ảnh sau khi giấu tin sẽ được khôi phục lại như ảnh ban đầu. Điều này rất quan trọng đối với những sản phẩm bản quyền cần được chứng thực và xác thực bằng giấu vân tay. Sau khi xác định sản phẩm được chứng thực ta có thể lấy lại ảnh gốc mà không có sự thay đổi nào trên ảnh gốc.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về giấu tin trong ảnh

Khái niệm cơ bản về giấu tin trong ảnh

Phân loại các kỹ thuật giấu tin trong ảnh

 • Thủy vân số
 • Giấu tin mật

Mô hình kỹ thuật giấu tin

Mục đích của kỹ thuật giấu tin trong ảnh

Các yêu cầu đối với giấu tin trong ảnh 

Thủy vân số thuận nghịch trong ảnh nhị phân

 • Kỹ thuật dựa vào trải phổ cộng
 • Kỹ thuật dựa trên tính năng nén của ảnh

2.2 Nghiên cứu cấu trúc ảnh Bitmap

Cấu trúc ảnh Bitmap

 • BMP File Header (14 byte)
 • Bitmap Information (DIB header: 40 byte)
 • Bảng màu (Color Palette)
 • Dữ liệu ảnh (lưu dữ liệu ảnh)

Giới thiệu về ảnh nhị phân

2.3 Kĩ thuật giấu tin thuận nghịch

Giới thiệu thuật toán giấu tin cho ảnh nhị phân

 • Tư tưởng của thuật toán
 • Một số định nghĩa của thuật toán

Kỹ thuật giấu tin trong ảnh nhị phân

 • Dữ liệu vào
 • Dữ liệu ra
 • Các bước của thuật toán giấu tin

2.4 Cài đặt và thử nghiệm chương trình

Môi trường cài đặt 

Dữ liệu ảnh thử nghiệm

Đo độ đánh giá PSNR

Một số giao diện chương trình

 • Giao diện chính của chương trình
 • Giao diện giấu tin cho ảnh nhị phân
 • Giao diện tách tin cho ảnh nhị phân
 • Giao diện đánh giá PSNR

Kết quả đánh giá PSNR

3. Kết luận

Trong báo cáo này em đã thực hiện những nhiệm vụ chính sau:

 • Đọc hiểu kỹ thuật giấu tin thuận nghịch cho ảnh nhị phân, nắm rõ tổng quan kỹ thuật giấu tin trong ảnh, nghiên cứu tìm hiểu cấu trúc ảnh bitmap.
 • Cài đặt, thử nghiệm thuật toán bằng chương trình matlab R2008b. Đánh giá bằng PSNR giữa ảnh gốc và ảnh sau khi giấu thông điệp với những tập ảnh có kích thước khác nhau.

Với nhiệm vụ của đợt làm đồ án em trình bày 1 kỹ thuật thủy vân số thuận nghịch cho ảnh nhị phân. Thuật toán có thể giấu một bit vào mỗi khối ảnh m×n bằng cách thay đổi nhiều nhất một phần tử trong khối đó. Thuật toán sử dụng tính chẵn lẻ của các khối bit để xây dựng bất biến, sử dụng một ma trận khóa để tăng tính bảo mật và dùng kỹ thuật thay đổi bit có chọn lọc để nâng cao chất lượng ảnh sau khi giấu. Để lấy lại ảnh như ảnh gốc ban đầu ta sẽ dùng ma trận định vị nhằm khôi phục lại ảnh đã giấu tin. Mỗi khối ảnh m n được nhập vào bất kì nhằm tăng tính bảo mật cho ảnh chứa thông điệp.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hiếu Cường (2009), Một thuật toán mới giấu tin trong ảnh nhị phân sử dụng tính chẵn lẻ của các khối bit, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải.

Ngô Thái Hà (2009), Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ bản quyền các sản phẩm đồ họa vector, luận văn thạc sĩ khoa học máy tính, Thái Nguyên.

Nguyễn Trường Huy (2010), Tìm hiểu kỹ thuật giấu tin cho ảnh nhị phân, Đồ án tốt nghiệp, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Nguyễn Xuân Huy, Bùi Thế Hồng, Trần Quốc Dũng (2004), Kỹ thuật thủy vân số trong ứng dụng phát hiện xuyên tạc ảnh, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin lần thứ 7. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM