Đồ án: Xây dựng hệ thống quản lý công việc tại Trung tâm tin học thành phố Hải Phòng

Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý công việc tại Trung tâm tin học thành phố Hải Phòng khảo sát thực tế hệ thống; phân tích, thiết kế hệ thống và đánh giá kết quả.

Đồ án: Xây dựng hệ thống quản lý công việc tại Trung tâm tin học thành phố Hải Phòng

1. Mở đầu

Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển manh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã được áp dụng trong mọi nghiên cứu khoa học cũng như đời sống xã hội. Nó đã trở thành công cụ hữu ích để điều hành, quản lý, lưu trữ và xử lý thông tin một cách nhanh chóng đem lai hiệu quả cao. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Trung Tâm Thông Tin - Tin Học UBND thành phố Hải Phòng đã sớm nhận thức đúng đắn vai trò của công nghệ thông tin đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trong quá trình cải cách cách thức quản lý công việc của Trung tâm

2. Nội dung

2.1 Khảo sát thực tế hệ thống 

Khảo sát

Lựa chọn công nghệ

  • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000
  • Lập trình Web với ASP. NET

2.2 Phân tích và thiết kế

Mô tả bài toán 

Giới thiệu website

Các yêu cầu của các đối tượng

Phân tích yêu cầu thành các module chức năng

  • ADMIN
  • Nhân viên
  • Quản lý (Giám đốc trung tâm, Trưởng phòng)

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình cơ sở dữ liệu

Thiết kế giao diện

Tài liệu hướng dẫn cấu hình website 

Công cụ phát triển lập trình và thiết kế website

3. Kết luận

Tóm lại, Hệ thống Quản lý công việc đã đáp ứng được yêu cầu cần đạt được trong giai đoạn phân tích và thiết kế. Việc xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý công việc sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Hệ thống Quản lý công việc sẽ tạo ra môi trường làm việc dân chủ, hiệu quả. 

4. Tài liệu tham khảo

ASP.NET Tutorial (http://www.w3schools.com/aspnet/)

Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET ( Trung tâm tin học- Đại học khoa hoc tự nhiên Tp.HCM).

Tự học Microsoft ASP.NET (Bản quyền www.vivosoft.com)

W3School SQL Tutorial: (http://www.w3schools.com/sql/ )....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:05/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM