Đồ án: Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử

Đồ án Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử giới thiệu tổng quan hạ tầng cơ sở mã hóa công khai và chữ kí số; cách thức lưu trữ và xử lí thông tin; tìm hiểu ứng dụng của chữ kí số và lập trình ứng dụng thử nghiệm.

Đồ án: Nghiên cứu, tìm hiểu chữ ký số và ứng dụng của nó để kiểm soát, xác thực và bảo vệ thông tin trong hộ chiếu điện tử

1. Mở đầu

Hiện nay, công nghệ sinh trắc học nói riêng và các công nghệ bảo vệ hộ chiếu, thị lực, các loại giấy tờ liên quan xuất nhập cảnh nói chung đang được nghiên cứu, phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới. Đặc biệt là sau sự kiện 11/9/2001 nước Mĩ bị tấn công khủng bố, tất cả các nước trên thế giới đều rất quan tâm đến việc củng cố hệ thống an ninh, áp dụng nhiều biện pháp kĩ thuật nghiệp vụ để bảo vệ, chống làm giả hộ chiếu giấy tờ xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các phần tử khủng bố quốc tế. Mặt khác tình hình xuất nhập cảnh trái phép cũng diễn ra phức tạp. Hộ chiếu truyền thống không đáp ứng đƣợc hết yêu cầu đặt ra về tính tiện lợi của loại giấy tờ mang tính tương tác toàn cầu đó là độ an toàn và bảo mật thông tin, tránh làm giả và phải dễ dàng thuận tiện cho cơ quan kiểm soát xuất nhập cảnh cũng như công dân các quốc gia khi xuất nhập cảnh. Vì vậy trong bản nghị quyết của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO) phát hành năm 2003, tất cả các thành viên của tổ chức này sẽ triển khai ứng dụng hộ chiếu điện tử trước năm 2010.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan hạ tầng cơ sở

Tổng quan hạ tầng cơ sở mã hóa công khai

 • Giới thiệu về mật mã học 
 • Hệ thống mã hóa (cryptosystem)
 • Hàm băm

Chữ kí số

 • Giới thiệu về chữ kí số
 • Quá trình kí và xác thực chữ kí

2.2 Cách thức lưu trữ và xử lý thông tin

Hộ chiếu điện tử

 • Hộ chiếu điện tử là gì?
 • Sự cần thiết phải triển khai hộ chiếu điện tử 

Tiêu chuẩn của ICAO về hộ chiếu điện tử

 • Cấu trúc và tổ chức hộ chiếu điện tử
 • Cấu trúc dữ liệu của chip ICC
 • Lưu trữ vật lý

2.3 Ứng dụng của chữ ký số

Mục đích, yêu cầu của việc bảo mật hộ chiếu điện tử

Cơ chế bảo mật hộ chiếu điện tử do ICAO đưa ra

 • Các thuật toán được sử dụng trong hệ thống bảo mật 
 • Hệ thống cấp phát và quản lý chữ ký số trong hộ chiếu điện tử

​2.4 Lập trình ứng dụng thử nghiệm

3. Kết luận

Trong luận văn tốt nghiệm, em đã ứng dụng lý thuyết về hạ tầng mã hóa công khai và chữ kí số để phục vụ việc kí lên hộ chiếu điện tử (trực tiếp là con chip trong hộ chiếu điện tử ) và xác thực thông tin trong hộ chiếu điên tử tại các cửa khẩu quốc tế. Việc áp dụng các biện pháp bảo mật này đã đáp ứng tốt các yêu cầu đối với vấn đề bảo mật hộ chiếu điện tử, chống lại các hình thức tấn công hiện nay. Đề xuất mà em đƣa ra là sử dụng kết hợp RSA+SHA kế thừa đƣợc toàn bộ các kĩ thuật, công nghệ bảo mật hộ chiếu truyền thống đồng khai thác sử dụng các công nghệ bảo mật hiện đại nhất để bảo mật cho hộ chiếu điện tử. So sánh với các yêu cầu bảo mật bắt buộc quy định trong tài liệu ICAO Doc 9303 thì cách thức bảo mật em đƣa ra đáp ứng đầy đủ quy định này.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Ngọc Hoá, Phạm Tâm Long, Khoa CNTT, ĐHCN-ĐHQGHN: Mô hình xác thực hộ chiếu điện tử, Hội thảo Quốc gia lần thứ XI, 2008.

GS.TS. Phan Đình Diệu, Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin, 1999

Nguyễn Ngọc Bình Phƣơng, Thái Thanh Phong, Các giải pháp lập trình C#, www.dvpub.com.vn

Doc 9303, Ningh Draft: Machine Readable Travel Documents, July 2005.

Information about the Australian e-Passport, http://www.dfat.gov.au/dept/passports/....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM