Đồ án: Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

Đồ án Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng trình bày cơ sở lí thuyết; khảo sát hiện trạng; phân tích, thiết kế hệ thống và cài đặt chương trình.

Đồ án: Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường Đại học Dân Lập Hải Phòng

1. Nội dung

1.1 Cơ sở lí thuyết

Tổng quát về hệ thống thông tin

Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc

1.2 Khảo sát hiện trạng

Khảo sát hiện trạng 

Đề xuất

Phát biểu bài toán

Sơ đồ hoạt động

Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống

Biểu đồ phân rã chức năng nghiệp vụ hệ thống

Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng

Ma trận thực thể chức năng

1.3 Phân tích và thiết kế hệ thống

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2

Phân tích dữ liệu hệ thống Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập

  • Các khái niệm cơ bản
  • Các thực thể
  • Mô hình ER

Thiết kế cơ sở dữ liệu

  • Các bảng trong Cơ sở dữ liệu
  • Mô hình quan hệ
  • Cấu trúc vật lý của các bảng cở sở dữ liệu

Thiết kế giao diện

1.4 Cài đặt chương trình

Tổng quan về ASP 

VisualBasic Script Language (VBScript)

Quản lý cơ sở dữ liệu với ASP  

SQL Server

Xây dựng chương trình 

2. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc vào bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp tại trường đại học Dân Lập Hải Phòng" bản thân em tự thấy mình đã thu được các kết quả sau:

  • Hiểu biết thêm nhiều về phương pháp phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc. Từ đó đã áp dụng để phân tích thiết kế bài toán xây dựng Website đăng ký và theo dõi sinh viên thực tập tốt nghiệp
  • Có được kinh nghiệm thực tế khi được tham gia vào một dự án cụ thể, có thể áp dụng kiến thức đã được học vào thực tiễn, đồng thời thu thập được rất nhiều những kiến thức khác từ quá trình làm đồ án .
  • Tiến hành phân tích thiết kế hoàn thiện hệ thống bằng phương pháp hướng cấu trúc một cách đầy đủ.

Đồ án chỉ thực hiện ở mức độ đơn giản để mô tả các phân tích của bài toán. Để đưa hệ thống Website vào thực hiện, cần phải có các nghiên cứu công nghệ sử dụng và các tích hợp về cơ sở dữ liệu vào trong hệ thống.

3. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ (2002), Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại, hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê , Hà Nội.

Đoàn Văn Ban (2003), Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Thống kê.

http://www.ebook.edu.vn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM