Đồ án: Xây dựng Website bán hàng đa cấp bằng ASP.NET

Đồ án Xây dựng Website bán hàng đa cấp bằng ASP.NET giới thiệu tổng quan về Microsoft Visual Studio; phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng.

Đồ án: Xây dựng Website bán hàng đa cấp bằng ASP.NET

1. Mở đầu

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay, các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. Hàng loạt công ty nước ngoài đã và đang xây dựng hệ thống phân phối theo mô hình kinh doanh theo mạng tại Việt Nam với hệ thống phân phối của họ là các công ty có quốc tịch Việt Nam hay những công ty do chính họ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ quản lý, bên cạnh những công ty kinh doanh theo mạng xuất hiện trong bối cảnh trên còn những công ty “made in Việt Nam”, và nhìn chung những công ty này tồn tại như là thế hệ doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng ở nước ta, đang không ngừng lớn mạnh, nhiều công ty trong số đó có cả mạng lưới phân phối quy mô toàn quốc với số lượng người tham gia rất lớn bao gồm đủ mọi thành phần, đủ lứa tuổi và doanh số bán hàng của chúng là những con số khổng lồ. Những điều này tác động không nhỏ đến nền kinh tế , đến lao động và tác động hoàn toàn không nhỏ đến đội ngũ sinh viên. Những vấn đề khai quát nêu trên cho thấy rằng kinh doanh theo mạng là mô hình kinh doanh tuy khá mới mẻ nhưng nó đang tồn tại như một vấn đề nhạy cảm và nóng bỏng.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về Microsoft Visual Studio

Tổng quan về Microsoft Visual Studio 

 • Microsoft Visual Studio 
 • Những chức năng của Microsoft Visual Studio 
 • Các dòng sản phẩm đã phát hành của Microsoft Visual Studio 
 • Visual Studio  2008

Giới thiệu ASP.NET 

Giới thiệu SQL Server 2005

2.2 Phân tích thiết kế hệ thống

Mô tả nghiệp của bài toán đặt ra

 • Tổng quan về bán hàng đa cấp
 • Mô tả bài toán
 • Mô tả mô hình nghiệp vụ

Các mô hình xử lý nghiệp vụ

 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
 • Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

Mô hình dữ liệu quan niệm

 • Xác định các thực thể
 • Xác định mối quan hệ giữa các thực thể
 • Biểu đồ của mô hình E - R

Thiết kế cơ sở dữ liệu

 • Chuyển mô hình E - R sang mô hình quan hệ
 • Thiết kế cơ sỡ dữ liệu vật lý

2.3 Cài đặt hệ thống và hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt IIS
 • Cài đặt SQL Server 2005

Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính

 • Hướng dẫn sử dụng chức năng Đăng kí
 • Hướng dẫn Mua sản phẩm
 • Hướng dẫn Quản lý NPP
 • Hướng dẫn quản lý sản phẩm
 • Hướng dẫn gửi mail cho thành viên 

Những vấn đề tồn tại và hướng phát triển

3. Kết luận

Trong đồ án này em đã nghiên cứu xây dựng hệ thống Website bán hàng trực tuyến. Đồ án đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Mô tả nghiệp vụ của bài toán và tiến hành mô hình hóa nghiệp vụ bài toán chuẩn bị cho bước sau.
 • Phân tích bài toán theo hướng cấu trúc bao gồm phân tích dữ liệu và phân tích xử lý. 
 • Thiết kế hệ thống chương trình bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu, thiết kế giao diện và các mô đun xử lý.
 • Cài đặt hệ thống và thử nghiêm với một số dữ liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà nội, 2007

Trung tâm tin học, Lập trình ứng dụng Web với ASP.NET , Đại họa khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh,2009

Tham khảo và dịch tại: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio

Tham khảo và dịch tại: http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx

Website: http://flpvietnam.com

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM