Luận văn ThS: Xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay

Luận văn Xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay làm rõ hệ thống hóa những vấn đề lí luận liên quan đến vấn đề xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in; nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, phân tích và làm rõ thực trạng xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in thời gian qua, chỉ ra được những kết quả, cũng như những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay.

Luận văn ThS: Xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết và thực tiễn, luận văn tập trung khảo sát, chỉ ra thực trạng việc xử lý đơn thư của bạn đọc của các cơ quan báo in ở Việt Nam hiện nay, chỉ ra thành công, hạn chế và những vấn đề đặt ra trong xử lý đơn thư của bạn đọc; từ đó kiến giải những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in trong thời gian tới.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xử lý đơn thư của bạn đọc tại một số cơ quan báo in hiện nay.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề xử lý đơn thư của bạn đọc tại 03 cơ quan báo in hiện nay đó là: báo Pháp luật Việt Nam, báo Lao động và báo Thanh tra từ tháng 06/2018- 06/2019.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tiến hành phân tích thông tin từ các nguồn tài liệu như sách chuyên ngành, bài báo, bài tham luận, bài phân tích, thông tin trên các website chính thức của các dự án, bộ ban ngành liên quan đến vấn đề xử lý đơn thư bạn đọc.

Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích các dữ liệu có được từ các đơn thư bạn đọc gửi về cho các cơ quan báo chí.

Phương pháp phỏng vấn sâu: Thực hiện các cuộc phỏng vấn với đại diện phóng viên, biên tập viên, Trưởng Ban bạn đọc và lãnh đạo của tờ Báo để có thêm thông tin, cứ liệu đánh giá phân tích quá trình xử lý đơn thư của bạn đọc tại cơ quan báo in.

Nghiên cứu trường hợp cụ thể: Số lượng đơn thư được tổng hợp theo ngày, giải quyết được bao nhiêu trường hợp thông qua việc tiếp nhận, chuyển đơn có nội dung phù hợp với các cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định; và có bao nhiêu bài báo được viết theo đơn thư bạn đọc; chất lượng, hiệu quả những bài báo đó ra sao.

Phương pháp nghiên cứu nội dung và thông điệp: Quá trình triển khai: từ việc tiếp nhận đơn thư, phân loại, kiểm chứng thông tin, việc viết bài, đăng tải trên báo.

2. Nội dung

2.1 Một số lí luận chung

Một số khái niệm

Quan điểm của Đảng, Nhà nước và vai trò của báo chí trong giải quyết đơn thư

Chủ thể, quy trình và cách thức xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in

Yêu cầu trong xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in

2.2 Thực trạng

Vài nét về các cơ quan báo in thuộc diện khảo sát

Khảo sát thực trạng xử lý đơn thư bạn đọc tại cơ quan báo in được chọn khảo sát

Đánh giá chung

2.3 Một số giải pháp

Một số vấn đề đặt ra

Giải pháp nâng cao chất lượng việc xử lý đơn thư của bạn đọc

3. Kết luận 

Việc xử lý đơn thư của bạn đọc tại tòa soạn báo in thông qua hình thức phản hồi đơn thư; tin tức – sự kiện về các vụ việc có liên quan đến kinh tế - văn hóa – xã hội và pháp luật đã phản ánh được thực trạng về tình hình này hiện nay ở nước ta. Thực tế khảo sát việc xử lý đơn thư bạn đọc ở một số tòa soạn báo chí ở nước ta hiện nay cho thấy người dân – bạn đọc có nhiều bức xúc, xã hội còn tồn tại những tiêu cực và hiệu quả giải quyết về khiếu nại, tố cáo chưa được cao. Không chỉ là phản ánh bức trang thực trạng ấy, báo chí còn là cầu nối chuyển đơn thư của công dân, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời báo chí để báo chí thông tin đến người dân. Từ đây, những đúng, những sai được chỉ rõ, những giải pháp được đưa ra, những bức xúc của nhân dân phần nào lắng dịu. Báo chí, bằng tiếng nói đầy sức mạnh của mình đã góp phần đem lại quyền, lợi chính đáng của mỗi người dân; giữ gìn kỷ cương phép nước, công bằng xã hội; trở thành người bạn tin cậy thân thiết của mỗi nhà.

4. Tài liệu tham khảo

Hoàng Anh (2003), Một số vấn đề sử dụng ngôn ngữ báo chí, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội.

Ban tuyên giáo Trung ương (2007), Tăng cường lãnh đạo, quản lí điều kiện để báo chí nước ta phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

Báo Lao động (2018-2019).

Báo Pháp luật Việt Nam (2018-2019)

Báo Thanh tra (2018-2019)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM