Luận văn ThS: Kinh tế du lịch tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2016

Luận văn Kinh tế du lịch tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2016 nghiên cứu các điều kiện tự nhiên, xã hội, các tiềm năng nhân văn tác động đến sự phát triển du lịch ở tỉnh Vĩnh Phúc; tìm hiểu hoạt động kinh tế du lịch trong thời gian từ 1997- 2016. Từ đó, chỉ ra những đóng góp của hoạt động du lịch với sự phát triển kinh tế của địa phương; chỉ ra những tồn tại trong hoạt động du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất một số giải pháp có khả năng thực thi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Luận văn ThS: Kinh tế du lịch tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2016

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Tìm hiểu các điều kiện để phát triển du lịch ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Tìm hiểu các nguồn lực phục vụ cho du lịch: lao động, cơ sở vật chất, kỹ thuật.

Các loại hình trong hoạt động du lịch.

Hiệu quả, lợi nhuận thu được từ hoạt động du lịch đóng góp với sự phát triển kinh tế ở tỉnh Vĩnh Phúc.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các hoạt động du lịch, nguồn lực phục vụ cho du lịch và kết quả đạt được từ những hoạt động du lịch đã đóng góp, tác động đến kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc.

Phạm vi nghiên cứu

 • Về không gian: Một số địa điểm du lịch ở tỉnh Vĩnh Phúc như khu du lịch Tam Đảo, khu danh thắng Tây Thiên, một số làng nghề thủ công truyền thống ở huyện Yên Lạc, Hương Canh…
 • Về thời gian: từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp lịch sử và phương pháp logic là phương pháp chủ đạo được tác giả vận dụng để tái hiện kinh tế du lịch của Vĩnh Phúc trong quá khứ. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng phương pháp điền dã dân tộc học để nghiên cứu thực tế các địa điểm du lịch ở tỉnh Vĩnh Phúc. Các phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp để trình bày các sự kiện, vấn đề theo mối liên hệ có tính biện chứng của lịch sử xã hội, nhằm đảm bảo tính hệ thống, chính xác và khoa học.

2. Nội dung

2.1 Tiềm năng du lịch

Nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên du lịch nhân văn 

 • Thành phần các dân tộc 
 • Các di tích lịch sử, văn hóa, khảo cổ
 • Các lễ hội truyền thống 
 • Các làng nghề và sản phẩm thủ công truyền thống

2.2 Hoạt động kinh tế du lịch

Cơ sở phát triển kinh tế du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

 • Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tỉnh Vĩnh Phúc về Du lịch
 • Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch

Các loại hình du lịch của Vĩnh Phúc 

 • Du lịch văn hóa, tâm linh 
 • Du lịch tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch sinh thái
 • Du lịch cộng đồng, tìm hiểu các làng nghề truyền thống
 • Du lịch hội thảo kết hợp mục đích thương mại (MICE)

2.3 Tác động của du lịch

Tác động về kinh tế 

Tác động về xã hội 

 • Giải quyết việc làm cho người lao động
 • Du lịch góp phần phát huy các giá trị văn hóa dân tộc

Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Phúc

3. Kết luận

Mặc dù hiệu quả từ kinh tế du lịch còn khiêm tốn, nhưng không thể phủ nhận du lịch đã có những tác động nhất định đến kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Những tác động này góp phần thay đổi bộ mặt của tỉnh Vĩnh Phúc, tạo hình ảnh điểm đến, khẳng định thương hiệu du lịch Vĩnh Phúc trong hiện tại cũng như tương lai. Để du lịch phát triển bền vững bên cạnh chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, nhân lực, vật lực, Tỉnh cần có những giải pháp khắc phục hiện tượng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước ở những điểm du lịch, bảo vệ cảnh quan sinh thái, sự lai tạp giữa các nghi lễ tín ngưỡng dẫn đến sự lai căng của các lễ hội.

4. Tài liệu tham khảo

Luyện Hồng Anh (2015), Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, luận án Tiến sĩ, Đại học khoa học xã hội và nhân văn.

Xuân Anh (2014), Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban quản lí khu danh thắng Tây Thiên năm 2013, Tamdao.vinhphuc.gov.vn, 5/4/2016.

Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -2020, http://www.sggp.org.vn, 19/3/2011.

Báo Vĩnh Phúc (2017),Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển, Số đặc biệt chào mừng kỉ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1/1/1997- 1/1/2017)....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Lịch sử trên ---

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM