Luận văn ThS: Sản xuất nội dung số tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC dưới góc nhìn kinh tế truyền thông

Luận văn Sản xuất nội dung số tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC dưới góc nhìn kinh tế truyền thông nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới đề tài; khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC hiện nay; điều tra xã hội học (phỏng vấn lãnh đạo và điều tra ý kiến công chúng xem đài) để có được những bằng chứng về nhu cầu xem đài của công chúng, về đánh giá của lãnh đạo về chất lượng sản xuất, kinh doanh của Đài; đề ra các giải pháp để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số hiệu quả tại Đài VTC, chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế của Đài VTC so với các đối thủ cạnh tranh khác … từ đó đề xuất các giải pháp để phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC.

Luận văn ThS: Sản xuất nội dung số tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC dưới góc nhìn kinh tế truyền thông

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Từ những phân tích về hiện trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC, đặt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đánh giá thành công và hạn chế cũng như thời cơ và thách thức của hoạt động này, từ đó, đưa ra những giải pháp phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm số tại Đài VTC.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là “Sản xuất nội dung số tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC dưới góc nhìn kinh tế truyền thông”

Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm truyền hình trên môi trường số. Luận văn được tiến hành nghiên cứu dựa trên hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội dung số của Đài VTC từ tháng 4/2018 đến nay.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phân tích thông tin từ các nguồn tài liệu sẵn có như sách chuyên ngành, bài báo, bài tham luận, bài phân tích ….; Thông tin từ các website chính thức của các bộ, ban ngành liên quan…

Phương pháp phân tích nội dung: Phân tích các dữ liệu có được từ các nguồn tài liệu và các chương trình của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, từ đó, lấy các dữ liệu làm luận điểm, luận cứ để rút ra những nhận định, nhận xét và đánh giá cá nhân mang tính khoa học.

Phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội học: sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin của công chúng xem Đài.

Phương pháp phỏng vấn sâu: Phỏng vấn lãnh đạo Đài VTC về định hướng phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số của Đài.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Hệ thống khái niệm

 • Báo chí – Truyền thông
 • Nội dung số - Dịch vụ nội dung số
 • Truyền hình – Truyền hình số
 • Kinh tế báo chí
 • Kinh tế truyền thông
 • Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển truyền hình số và phát triển ngành công nghiệp nội dung số

Quy trình sản xuất chương trình truyền hình số

Mô hình kinh doanh sản phẩm truyền thông số

2.2 Thực trạng

Lược sử Đài Truyền hình VTC

Hoạt động sản xuất nội dung số tại Đài VTC

 •  VTC Now - Khởi đầu hoạt động sản xuất nội dung số
 • Quy trình sản xuất của VTC Now
 • Các sản phẩm nội dung số của VTC Now

Hoạt động kinh doanh sản phẩm nội dung số tại Đài VTC

 • Phân phối nội dung số trên các mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo …)
 • Phân phối nội dung số trên các ứng dụng OTT trên IOS, Android
 • Pay Content nội dung trả phí
 • Interactive Content
 • Premium Content

Doanh thu của Hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện VTC Now

 • Nguồn thu từ quảng cáo
 • Nguồn thu từ tài trợ
 • Nguồn thu từ VAST
 • Nguồn thu từ Kinh doanh thiết bị đầu cuối

So sánh thực trạng sản xuất nội dung số tại Đài VTC so với các Đài truyền hình khác

 • Đài Truyền hình Việt Nam VTV
 • Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long
 • Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV

Đánh giá thành công và hạn chế

 • Thành công
 • Hạn chế
 • Nguyên nhân của thành công và hạn chế

2.3 Vấn đề đặt ra và giải pháp

Vấn đề đặt ra đối với việc sản xuất nội dung số tại Đài VTC

 • Cách mạng số làm thay đổi toàn cầu
 • Cơ hội
 • Thách thức
 • Chiến lược phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm số của Đài VTC

Giải pháp khuyến nghị

 • Xác định các mũi nhọn nội dung
 • Xác định nhóm sản phẩm & dịch vụ cơ bản

3. Kết luận 

Đổi mới sản xuất và kinh doanh sản phẩm số tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC là một nhu cầu tất yếu, nhất là trong bối cảnh phát triển và thay đổi mạnh mẽ của công nghệ thông tin, ảnh hưởng ngày càng lớn tới đời sống của con người hiện nay. Trên cơ sở tiến hành khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm số tại Đài VTC từ tháng 4/2018 đến nay, luận văn đã đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất và kinh doanh sản phẩm số tại Đài VTC. Luận văn thực hiện phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích nội dung, phỏng vấn sâu nhóm đối tượng là lãnh đạo quản lý của Đài VTC, và đồng thời tiến hành phương pháp nghiên cứu điều tra xã hội học điều tra công chúng, khán giả về nhu cầu thay đổi/ xem các sản phẩm số ra sao.

4. Tài liệu tham khảo

Bộ Thông tin & Truyền thông. (2014). Sách trắng về Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hà Nội: Nhà xuất bản Công nghệ Thông tin .

Bộ Thông tin và Truyền thông. (n.d.). www.mic.gov.vn.

Bùi, C. T., & Đinh Thị , X. H. (2015-2016). Truyền hình hiện đại những lát cắt. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Leo, H. C. (n.d.). Chuyên gia về Phát triển ngành game và Nội dung số.

Nguyễn , K. T. (2018). Biên bản phỏng vấn sâu số 1. (T. N. Nguyễn , Interviewer)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM