Luận văn ThS: Tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính

Luận văn Tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính tìm hiểu tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính và giá trị của chúng; nghiên cứu những mô típ điển hình mang tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính. 

Luận văn ThS: Tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Khẳng định những đóng góp nghệ thuật của Nguyễn Bính khi sử dụng tính tự sự trong thơ. Qua đó, góp phần làm rõ hơn nét riêng độc đáo trong phong cách thơ Nguyễn Bính.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Tính tự sự trong thơ trữ tình Nguyễn Bính

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu biểu hiện, vai trò và giá trị  của tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính. 

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, phân loại: Bước đầu tiên của quá trình nghiên cứu chúng tôi tiến hành khảo sát các tác phẩm của Nguyễn Bính, phân loại theo nhóm, tần số xuất hiện của các mô típ mang mầu sắc riêng trong thơ Nguyễn Bính.

Phương pháp so sánh – đối chiếu: Trên cơ sở dữ liệu thu được, chúng tôi tiến hành so sánh, đối chiếu tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính với các nhà thơ khác.

Phương pháp phân tích, tổng hợp: Chúng tôi ý thức được rằng việc vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp sẽ đưa lại những kết luận có căn cứ, có sức khái quát lớn.

Phương pháp hệ thống: Khi nghiên cứu tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính chúng tôi luôn đặt chúng trong hệ thống ngôn ngữ của từng tác  phẩm và xâu chuỗi trong các lần xuất hiện khác nhau. Phương pháp hệ thống sẽ giúp chúng tôi có cái nhìn khách quan, lô gic hơn về thơ và tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính.

2. Nội dung

2.1 Những vấn đề chung

Khái niệm tự sự và trữ tình

 • Khái niệm  tự sự
 • Khái niệm trữ tình
 • Hiện tượng giao thoa giữa thể loại trữ tình và tự sự

Tự sự trong thơ

 • Khái niệm về tự sự trong thơ
 • Những chủ thế trữ tình kể chuyện

Hành trình thơ Nguyễn Bính

 • Vài nét về cuộc đời và con người Nguyễn Bính
 • Con đường thơ Nguyễn Bính

2.2 Tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính

Mỗi bài thơ là một câu chuyện kể

 • Hình thức cốt truyện
 • Dòng chảy thời gian

Lõi tự sự trong mỗi hình ảnh thơ

 • Hình ảnh của hồn quê da diết
 • Hình ảnh của tình người đắm say

Giá trị của tính tự sự trong thơ Nguyễn Bính

 • Tạo nên giá trị thẩm mỹ và nhân văn sâu sắc
 • Mang đậm sắc thái văn hoá dân gian

2.3 Một vài mô típ điển hình

Mô típ tha hương 

Mô típ tan vỡ

Mô típ tàn phai

3. Kết luận

Tự sự là phương thức tái hiện đời sống trong toàn bộ tính khách quan của nó. Tác phẩm tự sự bao giờ cũng có cốt truyện. Gắn với cốt truyện là hệ thống nhân vật được khắc họa đầy đủ nhiều mặt hơn hẳn so với nhân vật trong thơ trữ tình và nhân vật kịch. Nguyễn Bính là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ mới đã biết kết hợp một cách sáng tạo truyền thống văn hoá dân tộc với tinh hoa văn hoá nhân loại để tạo nên một thể loại thơ trữ tình độc đáo có sự pha trộn của yếu tố tự sự. Văn bản tự sự thường được tổ chức theo nguyên tắc kế cận, tức là theo trình tự thời gian trước sau,tiếp nối. Thời gian trong thơ nguyễn Bính trôi trong cảm xúc cá nhân cho nên thời gian nhanh hay chậm  đều do cá nhân con người cảm  thấy. Dòng chảy thời gian trong thơ Nguyễn Bính có sự đan xen giữa quá khứ với hiện tại và luôn có sự vận động rõ rệt. Sự vận động theo dòng chảy thời gian trong thơ Nguyễn Bính không tuân theo một vòng khép kín. Mà có lúc ta bắt gặp sự đứt gãy, sự biến suy đột ngột của thời gian, đó cũng là sự đứt gãy, sự gấp khúc, tan vỡ của một tiếng lòng nhiều mộng tưởng. 

4. Tài liệu tham khảo

Vũ Quốc Ái - Quang Huy - Đỗ Đình Thọ - Kim Ngọc Diệu (sưu tầm, tuyển chọn)  - Tuyển tập Nguyễn Bính, NXB Văn học, Hà Nội, 1986. 

Henri Benac (Nguyễn Thế Công dịch) (2005),  Dẫn giải ý tưởng văn chương, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

Nguyễn Bính - Mây Tần , NXB Hương Sơn. 

Nguyễn Bính  (1995),  Tâm hồn  tôi,  Lỡ  bước  sang  ngang,  Mười  hai  bến nước, NXB Hội nhà văn, Hà Nội. 

Huy Cận- Hà Minh Đức (chủ biên) (1995), Nhìn lại một cuộc cách mạng trong thi ca, NXB Giáo dục, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Văn học trên ---

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM