Luận văn ThS: Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – VietEdu

Luận văn Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – VietEdu phân tích các lý thuyết, quan điểm và các công trình nghiên cứu về bầu không khí tâm lý để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài; nghiên cứu thực trạng bầu không khí tâm lý xã hội tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu và các yếu tố ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý của công ty; đề xuất một số biện pháp cho việc xây dựng bầu không khí tâm lý xã hội lành mạnh và tích cực trong Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu.

Luận văn ThS: Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam – VietEdu

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận và thực trạng bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – ViệtEdu và chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng tới bầu không khí tâm lý xã hội trong công ty. Từ đó đề xuất một số biện pháp giúp ban lãnh đạo công ty xây dựng bầu không khí tâm lý lành mạnh tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu.

1.2 Đối tượng nghiên cứu

Mức độ và biểu hiện của bầu không khí tâm lý qua sự thỏa mãn của giáo viên đối với các mối quan hệ như: ban lãnh đạo (quan hệ dọc), đồng nghiệp (quan hệ ngang), quan hệ với tính chất công việc, điều kiện làm việc, lương – thưởng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phỏng vấn sâu.

Phương pháp xử lý kết quả nghiên cứu qua SPSS

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Tổng quan về lịch sử nghiên cứu bầu không khí tâm lý

 • Các nghiên cứu ở nước ngoài
 • Các nghiên cứu trong nước

Lý luận về bầu không khí tâm lý xã hội tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu 

 • Bầu không khí tâm lý xã hội.
 • Bầu không khí tâm lý của Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu
 • Biểu hiện bầu không khí tâm lý tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu

Các yếu tố ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý xã hội

 • Các yếu tố khách quan
 • Các yếu tố về tâm lý cá nhân
 • Các yếu tố về tâm lý xã hội

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Vài nét về khách thể và địa bàn nghiên cứu

 • Vài nét về khách thể
 • Vài nét về địa bàn nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu tài liệu
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
 • Phương pháp xử lý kết quả bằng phần mềm SPSS

Thang đo đánh bầu không khí tâm lý xã hội tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu

2.3 Kết quả nghiên cứu thực tiễn

Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam - VietEdu thể hiện qua các thành tố. 

 • Bầu không khí tâm lý xã hội tại Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu thể hiện qua sự thỏa mãn các mối quan hệ theo chiều “dọc”.
 • Bầu không khí tâm lý thể hiện qua sự thỏa mãn các mối quan hệ theo chiều “ngang ”
 • Bầu không khí tâm lý thể hiện qua sự thỏa mãn với tính chất công việc, điều kiện làm việc, lương – thưởng

Đánh chung bầu không khí tâm lí xã hội tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu 

Các yếu tố ảnh hưởng đến bầu không khí tâm lý xã hội tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu

 • Yếu tố khách quan
 • Yếu tố cá nhân
 • Yếu tố tâm lý xã hội

Một số biện pháp tâm lý – giáo dục thúc đẩy bầu không khí tâm lý xã hội lành mạnh tại công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu

3. Kết luận 

Về lý luận:

 • Bầu không khí tâm lý là trạng thái tâm lý của xã hội của tập thể, phản ánh mức độ thỏa mãn của giáo viên – nhân viên về ba mối quan hệ chủ yếu trong tập thể: Quan hệ theo “chiều dọc”, quan hệ theo “chiều ngang”, quan hệ với “tính chất công việc, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách..”.
 • Bầu không khí tâm lý trong công ty cổ phần giáo dục Việt Nam –VietEdu là trạng thái tâm lý xã hội nổi trội của công ty cổ phần giáo dục Việt Nam – VietEdu, phản ánh mức độ phát triển của các mối quan hệ liên nhân cách, tâm trạng, xu hướng, quan điểm sự thỏa mãn và thái độ của các thành viên đối với công việc, điều kiện làm việc và quan hệ của họ đối với đồng nghiệp, ban lãnh đạo trong Công ty.
 • Bầu không khí tâm lý của tập thể lao động chịu ảnh hưởng của ba nhóm yếu tố là yếu tố khách quan, các yếu tố tâm lý xã hội và yếu tố tâm lý cá nhân

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đình Chỉnh, Phạm Ngọc Uyển (2001), TLH xã hội, NX Giáo Dục.

Phạm Tất Dong ( biên tập) ( 1993), Tâm lý học quản trị kinh doanh, Kỷ yếu hội thảo quốc giá “ Tâm lý học với quản lý sản xuất kinh doanh”. NX thành phố Hồ chí Minh.

Vũ Dũng (2000), TLH xã hội, NXB Khoa học Xã hội.Daniel Goleman (2008), Trí tuệ Xã hội - Môn khoa học mới về mối quan hệ của con .

Nguyễn á Dương (1999), Tâm lý học quản lý dành cho người lãnh đạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM