Luận văn ThS: Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975

Luận văn Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 khảo sát toàn bộ truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975, nhận diện  yếu tố tâm linh trên cả hai phương diện: nội dung và hình thức; đánh giá vấn đề tâm linh và yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 trên tinh thần khách quan khoa học. 

Luận văn ThS: Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975

1. Mở đầu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Trên cơ sở nhận thức về những khái niệm, những vấn đề liên quan đến yếu tố tâm linh, mối quan hệ giữa đời sống tâm linh và đời sống văn học, luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá và nhận diện yếu tố tâm linh trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau 1975 qua những đặc điểm cơ bản, từ đó phần nào nhận diện yếu tố tâm linh trong sáng tác văn học sau 1975.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975.

Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào khảo sát những truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu viết sau 1975 in trong cuốn Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Minh Châu của nhà xuất bản Văn học năm 2006. Những tác phẩm khác chỉ xin được điểm qua khi cần thiết phải so sánh.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phối hợp các phương pháp chuyên ngành của văn học sử và thi pháp học hiện đại. 

Phương pháp phân tích tổng hợp. 

Phương pháp so sánh, bao gồm so sánh lịch đại và so sánh đồng đại. 

Phương pháp thống kê, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng của kết luận khoa học. 

2. Nội dung

2.1 Nhận diện yếu tố tâm linh

Về khái niệm “tâm linh” và “văn hóa tâm linh”

 • Khái niệm “tâm linh”
 • Khái niệm “văn hóa tâm linh”
 • Quan niệm về "yếu tố tâm linh" trong văn học

“Tâm linh" trong đời sống xã hội Việt Nam

 • Tâm linh trong tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam
 • Những biểu hiện khác của “yếu tố tâm linh” trong đời sống xã hội

Yếu tố tâm linh trong văn học Việt Nam

 • Yếu tố tâm linh trong văn học dân gian Việt Nam
 • Yếu tố tâm linh trong văn học trung đại
 • Yếu tố tâm linh trong văn học hiện đại

Nhà văn Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn của ông sau 1975

 • Đôi nét về nhà văn Nguyễn Minh Châu
 • Truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975

2.2 Sự hiện diện và giá trị yếu tố tâm linh

Biểu hiện của yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyên Minh Châu sau 1975

 • Yếu tố tâm linh xuất hiện như một niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng
 • Yếu tố tâm linh gắn với sự khám phá thế giới nội tâm

Giá trị nội dung tư tưởng của yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu

 • Yếu tố tâm linh và khả năng phản ánh hiện thực đa chiều 
 • Yếu tố tâm linh và sự hướng về giá trị Chân - Thiện - Mĩ 
 • Yếu tố tâm linh và cảm hứng nhận thức lại thực tại

2.3 Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn

Yếu tố tâm linh và đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người

 • Khát vọng đổi mới trong sáng tác truyện ngắn Nguyễn Minh Châu
 • Khám phá chiều sâu nội tâm bằng đổi mới quan niệm nghệ thuật về con người

Yếu tố tâm linh và nghệ thuật khai thác tình huống

Yếu tố tâm linh và không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật

 • Không gian nghệ thuật
 • Thời gian nghệ thuật

3. Kết luận

Xét về cảm quan nghệ thuật, Nguyễn Minh Châu không phải là người đặc biệt quan tâm tới yếu tố tâm linh và sử dụng nó như một phương tiện chủ yếu để phản ánh hiện thực cuộc sống và né tránh, che chắn, rào đón, đối phó với thực tế sáng tác văn học. Ông cũng không phải là người có quan niệm rõ ràng về thế giới huyền bí gắn với đời sống tâm linh của con người. Tuy nhiên hầu hết các truyện ngắn sau 1975 của ông đều ít nhiều xuất hiện yếu tố tâm linh gắn với việc khai thác thế giới nội tâm  nhân vật. Vốn là một người thẳng thắn, lại vô cùng sắc sảo và tinh tế, cách khai thác yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu thường không được biểu hiện ở trạng thái đơn giản, trực tiếp, dễ thấy, mà luôn được nhà văn thể hiện ở trạng thái phức tạp gián tiếp khó thấy. Vì điều này, không ít người đã cho rằng: Yếu tố tâm linh trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu dẫu có cũng chưa đủ để trở thành vấn đề cần quan tâm nghiên cứu. Trong khi thực tế nghiên cứu cho thấy việc sử dụng yếu tố tâm linh đã mang lại giá trị không nhỏ cho truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau 1975. Nó khiến cho cái nhìn của ông trở nên đa chiều hơn, hệ thống đề tài cũng phong phú, đa dạng hơn khi chuyển dần sang địa hạt tâm linh

4. Tài liệu tham khảo

Đào Duy Anh (2005), Giản yếu Hán - Việt từ điển, Nxb Văn hóa Thông tin. 

Lại Nguyên Ân (2003), Sống với văn học cùng thời, Nxb Thanh niên. 

Đặng Văn Bài (2015),  Tản  mạn  về  văn  hóa  tâm  linh  của  người  Việt, http://quydisan.org.vn, 02/06/2015. 

Nguyễn Minh Châu (1994),  Trang giấy trước đèn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

Nguyễn Minh Châu (2006),  Tuyển tập truyện ngắn, Nxb Văn học. 

Nguyễn Minh Châu (2007), Nguyễn Minh Châu tác phẩm văn học được giải thưởng văn học Hồ Chí Minh. 

Thiều Chửu (2004), Hán- Việt Tự Điển, NXB Thanh niên. ...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Văn học trên ---

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM