Luận văn ThS: Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo chí

Luận văn Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo chí khái quát hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về báo điện tử; đánh giá chất lượng nội dung, hình thức bài viết về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện từ năm 2016 đến hết tháng 11 năm 2019; phân tích nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin trên báo điện tử.

Luận văn ThS: Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo chí

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài là khảo sát, phân tích, nghiên cứu, đánh giá thực trạng thông tin trên báo điện tử Việt Nam về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo chí về vấn đề này.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện tử ở Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi tiếp cận: Nghiên cứu được tiếp cận dưới góc độ báo chí, cụ thể là báo điện tử với những hiệu quả truyền thông về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn, những hạn chế và đề xuất giải pháp.
 • Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Từ tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 11 năm 2019.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận: Luận văn dựa vào quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cựu nói chung và lạm dụng chức vụ quyền hạn nói riêng. Đồng thời, dựa trên hệ thống cơ sở lý luận về chức năng, nhiệm vụ của báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng.

Phương pháp cụ thể: 

 • Các phương pháp lịch sử cụ thể: Tác giả sử dụng các thao tác phân tích, quy nạp, hệ thống hóa, so sánh
 • Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp: Được sử dụng để làm rõ nội hàm các khái niệm và các vấn đề liên quan về lạm dụng chức vụ quyền hạn
 • Phương pháp mô hình hóa: Tác giả tiến hành xây dựng, tái hiện lại hệ thống thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn theo hình thức khái quát hóa nhất
 • Phương pháp phân tích, hệ thống: Được sử dụng để nghiên cứu các vấn đề nhằm đánh giá thực trạng thông tin vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện tử
 • Phương pháp Logic: để làm rõ những quan điểm, giải pháp nhằm bảo đảm tiêu chí nâng cao chất lượng

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và thực tiễn

Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn

Tình hình thông tin chung về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn

 • Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên thế giới
 • Thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn ở Việt Nam

Vai trò của báo chí trong việc thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn

 • Báo chí góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị
 • Góp phần nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức trong thực thi công vụ

2.2 Thực trạng

Vài nét về 3 tờ báo được khảo sát

 • Dantri.com
 • Vnexpress.net
 • Tuoitre.vn

Thực trạng thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện tử

 • Nội dung thông tin
 • Hình thức thông tin

2.3 Giải pháp thông tin

Đánh giá chung 

 • Thành công của ba tờ báo trong việc thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn
 • Hạn chế của ba tờ báo trong việc thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn

Nguyên nhân của thành công và hạn chế

 • Nguyên nhân của thành công

Giải pháp thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện tử

 • Giải pháp vĩ mô
 • Giải pháp đối với nội dung và hình thức thông tin
 • Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, phóng viên

3. Kết luận 

Luận văn là kết quả của sự nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá của tác giả về việc thông tin vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trên báo điện tử. Trong chương 1, luận văn đã trình bày một số khái niệm liên quan đến báo chí và vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn; tóm tắt tình hình chung của vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, trong chương 1 còn đề cập đến quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn cũng như vai trò của báo chí trong việc thông tin về vấn đề này. Với sự tác động mạnh mẽ, nguồn thông tin phong phú, đa chiều, báo chí đã tích cực tham gia vào việc thông tin về vấn đề lạm dụng chức vụ quyền hạn. Trong đó, chúng ta phải kể đến sự đóng góp của ba tờ báo điện tử VnE, Dân trí, Tuổi trẻ.

4. Tài liệu tham khảo

Tạ Ngọc Tấn (2006), Giám sát xã hội như một giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tạp chí Cộng sản số 16 (8/2006), Hà Nội.

Nguyễn Vũ Tiến (2005), Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Trịnh Thị Xuyến (2008), Giám sát quyền lực Nhà nước: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn ở nước ta hiện nay, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Đinh Văn Mậu (2003), Quyền lực nhà nước và quyền công dân, NXB Tư pháp, Hà Nội....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM