Luận văn ThS: Vấn đề khởi nghiệp trên hệ thống truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam hiện nay

Luận văn Vấn đề khởi nghiệp trên hệ thống truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam hiện nay xây dựng cơ sở lý thuyết và thực tiễn về vấn đề khởi nghiệp và thông tin tuyên truyền cho vấn đề khởi nghiệp trên các loại hình báo chí và cơ quan báo chí đa phương tiện; khảo sát thực trạng các tuyến bài, tác phẩm trên nhiều loại hình khác nhau trên hệ thống truyền thông đa nền tảng của VOV để phân tích đánh giá thành công, hạn chế; đánh giá những vấn đề có tác động đến khởi nghiệp từ góc độ truyền thông, đưa ra những khuyến nghị cần thiết.

Luận văn ThS: Vấn đề khởi nghiệp trên hệ thống truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam hiện nay

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Luận văn tập trung phân tích thực trạng hoạt động thông tin, tuyên truyền của báo chí về vấn đề khởi nghiệp trên hệ thống truyền thông đa nền tảng của VOV, từ đó tìm ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng nội dung dung, hình thức thể hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của khán giả.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là vấn đề “khởi nghiệp” được thể hiện trên các loại hình báo chí, trên hạ tầng truyền thông đa nền tảng của VOV.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi không gian bao gồm: hệ phát thanh VOV1, Kênh Truyền hình VOVTV, Báo Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử VOV
 • Phạm vi thời gian: từ 1/1/2017 đến 30/6/2018. Ngoài ra, để làm rõ vấn đề nghiên cứu và đảm bảo tính logic, luận văn có khai thác số liệu cả năm 2016.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp phân tích nội dung (Content Analysis)

Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case Study)

Phương pháp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận và hoạt động thực tiễn

Khái quát về hoạt động khởi nghiệp

 • Khái niệm về khởi nghiệp
 • Các chương trình khởi nghiệp trọng điểm tại Việt Nam hiện nay
 • Vai trò của báo chí truyền thông với hoạt động khởi nghiệp

Các nội dung trọng tâm của vấn đề khởi nghiệp trên báo chí

Truyền thông về khởi nghiệp nhìn từ Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự

 • Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự
 • Truyền thông về khởi nghiệp từ nền tảng Lý thuyết Thiết lập chương trình nghị sự
 • Mô hình cơ chế tác động của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp

Truyền thông đa nền tảng, sự phát triển và vai trò của nó trong hoạt động truyền thông về vấn đề khởi nghiệp

 • Khái niệm
 • Sự phát triển của truyền thông đa nền tảng
 • Các tiêu chí đánh giá hoạt động truyền thông đa nền tảng về vấn đề khởi nghiệp

2.2 Thực trạng

Khát quát về VOV và công tác thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp

 • Giới thiệu các kênh, hệ trong phạm vi khảo sát của VOV
 • Định hướng của VOV trong công tác thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp
 • Thế mạnh của VOV trong công tác thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp

Thực trạng công tác thông tin tuyên truyền về vấn đề khởi nghiệp trên hệ thống truyền thông của VOV 

 • Về số lượng và hình thức tác phẩm
 • Về nội dung thông tin tác phẩm
 • Hình thức truyền tải

Đánh giá công tác truyền thông về khởi nghiệp từ hoạt động truyền thông đa nền tảng của VOV

2.3 Một số đề xuất

Những bài học kinh nghiệm từ hoạt động truyền thông khởi nghiệp của VOV.81

Những vấn đề đặt ra trong công tác truyền thông về khởi nghiệp hiện nay

Một số giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông khởi nghiệp

3. Kết luận 

Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, các vấn đề xã hội mới nảy sinh ảnh hưởng đến xu hướng phát triển chung của cả đất nước. Quy luật của thị trường và sự vận động không ngừng của xã hội đòi hỏi bất kỳ một quốc gia nào cũng cần có một chính sách cụ thể để điều tiết cho phù hợp. Chúng ta có thể đánh giá một nước phát triển dựa vào trình độ văn hóa nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò của con người, của cộng đồng trong việc tham gia vào chủ đề lớn của đất nước: Khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo để cùng xây dựng một quốc gia khởi nghiệp. Đối với cá nhân theo đuổi việc khởi nghiệp, hoạt động này giúp họ tạo ra công việc, thu nhập cho chính mình mà không phải bắt đầu từ việc đi làm thuê. Họ được tự do trong công việc, và nếu công ty phát triển tốt thì nguồn thu nhập của họ có thể cao gấp nhiều lần so với thu nhập đi làm thuê mang lại. Đối với xã hội và nền kinh tế thì các công ty khởi nghiệp tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Điều này giúp đất nước giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập cho người lao động nuôi sống bản thân và gia đình.

4. Tài liệu tham khảo

Đào Tấn Anh (dịch) (2004), Báo chí truyền hình, Nxb Thông tấn, Hà Nội.

Đào Tấn Anh (dịch) (2004), Các thể loại báo chí phát thanh, Nxb Thông tấn, Hà Nội.

Phạm Thị Ngọc Anh (tổng hợp) (2006), Khởi nghiệp thành công & chế ngự stress, Nxb Trẻ, Hà Nội.

Brigitte Besse, Didier Desormeaux (Đoàn Văn Tần dịch) (2004), Phóng sự truyền hình, Nxb Thông tấn, Hà Nội.

Văn Cảnh, Công Phong, Quang Chung, Chí Phương, Minh Quốc, Anh Tuấn, Lương Trang, Nguyễn Trang, Đức Thành, Hồng Liên, Trung Kiên, Việt Dũng (01/08/ 2017), "Thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho Cách mạng 4.0", trong Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam.....

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Báo chí trên ---

Ngày:10/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM