Luận văn ThS: Sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần Long An

Luận văn Sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần Long An xây dựng cơ sở lý luận về sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc; nghiên cứu thực trạng sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần Long An và kết quả đạt được; đề xuất một số kiến nghị về việc sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần Long An.

Luận văn ThS: Sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện tâm thần Long An

1. Mở đầu

1.1 Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc, từ đó đề xuất một số kiến nghị trong việc sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn cảm xúc tại Bệnh viện Tâm thần Long An.

1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu

Đối tượng của đề tài là liệu pháp nhận thức hành vi và việc áp dụng liệu pháp này trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân có rối loạn cảm xúc.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Giới hạn về nội dung nghiên cứu: Rối loạn cảm xúc bao gồm hưng cảm, trầm cảm và rối loạn cảm xúc lưỡng cực.
 • Giới hạn về thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn trầm cảm giai đoạn nhẹ, trung bình và nặng không kèm các triệu chứng loạn thần (theo tiêu chuẩn chẩn đoán ICD-10) trong thời gian từ 01/09/2019 đến 01/11/2019

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu

Phương pháp nghiên cứu lâm sàng

Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình

Phương pháp phỏng vấn sâu

Phương pháp trắc nghiệm

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thống kê toán học

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lí luận

Liệu pháp trị liệu tâm lý

 • Khái niệm trị liệu tâm lý
 • Đặc điểm của liệu pháp trị liệu tâm lý
 • Trị liệu tâm lý bằng liệu pháp nhận thức - hành vi

Rối loạn cảm xúc

 • Định nghĩa rối loạn cảm xúc
 • Phân loại rối loạn cảm xúc
 • Rối loạn trầm cảm

Liệu pháp nhận thức - hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn trầm cảm

 • Khái niệm sử dụng liệu pháp nhận thức - hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn trầm cảm
 • Đặc điểm của liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị rối loạn cảm xúc
 • Các kỹ thuật thực hiện liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị rối loạn trầm cảm
 • Ưu điểm và nhược điểm của sử dụng liệu pháp nhận thức - hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn trầm cảm
 • Yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng liệu pháp nhận thức - hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn trầm cảm

2.2 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu 

 • Địa bàn nghiên cứu
 • Triển khai thực hiện nghiên cứu
 • Khách thể nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

 • Phương pháp nghiên cứu văn bản tài liệu
 • Phương pháp thực nghiệm
 • Phương pháp trắc nghiệm
 • Phương pháp nghiên cứu lâm sàng
 • Phương pháp phỏng vấn sâu
 • Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình
 • Phương pháp thống kê toán học

Mô tả quá trình áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi ở bệnh nhân thuộc nhóm can thiệp 

 • Nhà trị liệu hướng dẫn bệnh nhân tìm hiểu về rối loạn trầm cảm
 • Đánh giá bệnh nhân trong hoàn cảnh hiện tại
 • Tái cấu trúc nhận thức
 • Hoạt hóa hành vi
 • Kỹ thuật thư giãn

Đạo đức nghiên cứu

2.3 Thực trạng

Hiệu quả sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm tại Bệnh viện Tâm thần Long An

 • Sự thay đổi về triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân rối loạn trầm cảm ở Bệnh viện Tâm thần Long An
 • Sự thay đổi về điểm thang đo trầm cảm của Beck của bệnh nhân rối loạn trầm cảm ở Bệnh viện Tâm thần Long An

Nghiên cứu trường hợp điển hình bệnh nhân trầm cảm được trị liệu tâm lý bằng liệu pháp nhận thức hành vi

 • Đánh giá thông tin ban đầu của bệnh nhân
 • Quá trình trị liệu nhận thức hành vi cho N.T.T
 • Đánh giá chung hiệu quả của liệu pháp nhận thức hành vi trong điều trị rối loạn trầm cảm cho N.T.T

3. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tác dụng rõ rệt của liệu pháp nhận thức – hành vi trong điều trị rối loạn trầm cảm. Bệnh nhân mắc rối loạn trầm cảm nếu vừa áp dụng liệu pháp hóa dược vừa áp dụng liệu pháp nhận thức – hành vi sẽ giảm rõ rệt về biểu hiện lâm sàng của bệnh và về điểm đánh giá trên thang Beck so với bệnh nhân chỉ áp dụng liệu pháp hóa dược. Hiệu quả của việc sử dụng kết hợp hai liệu pháp này thể hiện ổn định qua đánh giá sau 4 tuần và 8 tuần của đợt trị liệu. Nghiên cứu trường hợp điển hình cho thấy bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp nhận thức hành vi đều có sự biến chuyển tích cực hơn trong điều trị bệnh trầm cảm, so sánh với các trường hợp chỉ dùng hóa dược thì sự biến chuyển với khoảng cách lớn hơn theo hướng tích cực. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hiệu quả sử dụng liệu pháp nhận thức – hành vi trong trị liệu tâm lý cho bệnh nhân rối loạn trầm cảm tại Bệnh viện Tâm thần Long An phụ thuộc vào mức độ tuân thủ trị liệu của bệnh nhân và năng lực của người trị liệu.

4. Tài liệu tham khảo

Aaron T.Beck (2008) , “Thuyết nhận thức”, Nxb Thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh (tr. 248 – 251).

Huỳnh Hồ Ngọc Anh (2012), Tác động của trị liệu nhận thức - hành vi đến học sinh trung học phổ thông có rối loạn lo âu dựa trên định hình trường hợp, luận văn thạc sĩ Tâm lý, Trường Đại Học Giáo Dục Hà Nội.

Võ Văn Bản (2002), Thực hành điều trị tâm lý, Nxb Y học Hà Nội.

Bệnh viện Tâm thần Thành Phố HCM (2000), Tài liệu về trị liệu nhận thức hành vi, lưu hành nội bộ.

Trần Hữu Bình (2008), “Rối loạn trầm cảm ở bệnh nhân mắc bệnh thực thể”, Tạp chí Y học lâm sàng, tr.15-19...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học trên ---

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM