Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập Toán lớp 2 trang 106 Bài Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng dễ dàng giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 106 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 5 =     3 x 7 =     4 x 4 =     5 x 10 =

2 x 9 =     3 x 4 =     4 x 3 =     4 x 10 =

2 x 4 =     3 x 3 =     4 x 7 =     3 x 10 =

2 x 2 =     3 x 2 =     4 x 2 =     2 x 10 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của các phép nhân trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 x 5 = 10     3 x 7 = 21     4 x 4 = 16     5 x 10 = 50

2 x 9 = 18     3 x 4 =12      4 x 3 = 12     4 x 10 = 40

2 x 4 = 8       3 x 3 = 9       4 x 7 = 28     3 x 10 = 30

2 x 2 = 4       3 x 2 = 6       4 x 2 = 8       2 x 10 = 20

2. Giải bài 2 trang 106 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho ở mỗi cột rồi điền kết quả vào ô trống thích hợp.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính nhân ta được:

2 x 6 = 12

5 x 9 = 45

 4 x 8 = 32

3 x 7 = 21

5 x 8 = 40

3 x 9 = 27

2 x 7 = 14

4 x 4 = 16

Điền vào ô trống ta được kết quả như bản sau:

3. Giải bài 3 trang 106 SGK Toán 2

So sánh:

2 x 3 ...3 x 2                                   4 x 9 ....5 x 9

4 x 6....4 x 3                                   5 x 2....2 x 5

5 x 8 ....5 x 4                                  3 x 10...5 x 4

Phương pháp giải

- Tìm giá trị của hai vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 x 3 = 3 x 2                                   4 x 9 < 5 x 9

4 x 6 > 4 x 3                                    5 x 2 = 2 x 5

5 x 8  > 5 x 4                                  3 x 10 > 5 x 4

4. Giải bài 4 trang 106 SGK Toán 2

Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao nhiêu quyển truyện?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 học sinh được mượn: 5 (quyển truyện)

8 học sinh được mượn:... (quyển truyện)?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân với số học sinh mượn truyện.

Hướng dẫn giải

8 học sinh mượn được số quyển truyện là:

5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện

5. Giải bài 5 trang 106 SGK Toán 2

Đo rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc:

Phương pháp giải

 - Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài của các đoạn thẳng trong mỗi hình.

- Tính tổng độ dài các đoạn thẳng vừa đo được.

Hướng dẫn giải

a) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 3cm, 2cm, 4cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b) Đo độ dài từng đoạn thẳng ta có kết quả lần lượt như sau:

3cm, 4cm, 5cm.

Độ dài đường gấp khúc là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM