Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: So sánh các số có ba chữ số

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 2 Bài So sánh các số có ba chữ số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm chắc được cách đọc, viết cấu tạo, so sánh các số có ba chữ số. Mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: So sánh các số có ba chữ số

1. Giải bài 1 trang 148 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

127...121                          865...865

124...129                          648...684

182...192                          749...549

Phương pháp giải

So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

127 > 121                          865 = 865

124 < 129                          648 < 684

182 < 192                          749 > 549

2. Giải bài 2 trang 148 SGK Toán 2

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 395; 695; 375

b) 873; 973; 979

c) 751 ; 341; 741

Phương pháp giải

 So sánh các chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi chọn số có giá trị lớn nhất.

Hướng dẫn giải

a) Khoanh vào số 695

b) Khoanh vào số 979

c) Khoanh vào số 751

3. Giải bài 3 trang 148 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM