Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 5

Giải bài tập trang 101 SGK Toán 2 Bài Bảng nhân 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu cách lập bảng nhân 5 và học thuộc lòng bảng nhân 5, giải các bài toán đếm thêm 5. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 5

1. Giải bài 1 trang 101 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

5 x 3 =     5 x 2 =     5 x 10 =

5 x 5 =     5 x 4 =     5 x 9=

5 x 7 =     5 x 6 =     5 x 8 =

5 x 1 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị các phép tính trong bảng nhân 5 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

5 x 3 = 15     5 x 2 = 10     5 x 10 = 50

5 x 5 = 25     5 x 4 = 20     5 x 9 = 45

5 x 7 = 35     5 x 6 = 30     5 x 8 = 40

5 x 1 = 5

2. Giải bài 2 trang 101 SGK Toán 2

Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày. Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiêu ngày?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 tuần làm: 5 ngày

4 tuần làm:...ngày?

Lời giải

Tìm số ngày mẹ đi làm trong 4 tuần thì ta lấy số ngày đi làm của mỗi tuần nhân với số tuần.

Hướng dẫn giải

4 tuần lễ mẹ đi làm số ngày là:

5 x 4 = 20 (ngày)

Đáp số: 20 ngày.

3. Giải bài 3 trang 101 SGK Toán 2

Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 Đếm xuôi cách 5 đơn vị rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM