Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

Giải bài tập trang 158 SGK Toán 2 Bài Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

1. Giải bài 1 trang 158 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Trừ các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 158 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 158 SGK Toán 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                  900 - 300 =

600 - 100 =                     600 - 400 =                  800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =               1000 - 500 =

Phương pháp giải

Nhẩm phép trừ với các số hàng nghìn và hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng kết quả vừa tìm được 2 chữ số 0.

Hướng dẫn giải

a) 500 - 200 = 300                700 - 300 = 400              900 - 300 = 600   

600 - 100 = 500                600 - 400 = 200              800 - 500 = 300

b) 1000 - 200 = 800                1000 - 400 = 600              1000 - 500 = 500

4. Giải bài 4 trang 158 SGK Toán 2

Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm số con gà ta lấy số con vịt trừ đi 121 con.

Hướng dẫn giải

Đàn gà có số con là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM