Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

Dưới đây là các phương pháp giải và hướng dẫn giải bài tập bài Ôn tập về phép nhân và phép chia trang 173 Toán 2, giúp các em học sinh học ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép nhân và phép chia

1. Giải bài 1 trang 173 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

4 x 9 =           5 x 7 =           3 x 8 =           2 x 8 =

36 : 4 =         35 : 5 =          24 : 3 =          16 : 2 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của phép chia liên quan.

Hướng dẫn giải

4 x 9 = 36         5 x 7 = 35           3 x 8 = 24           2 x 8 = 16

36 : 4 = 9          35 : 5 = 7           24 : 3 = 8            16 : 2 = 8

2. Giải bài 2 trang 173 SGK Toán 2

Tính:

2 x 2 x 3 =               3 x 5 - 6 =

40 : 4 : 5 =               2 x 7 + 58 =

4 x 9 + 6 =               2 x 8 + 72 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

2 x 2 x 3 = 4 x 3 = 12                3 x 5 - 6 = 15 - 6 = 9

40 : 4 : 5 = 10 : 5 = 2                2 x 7 + 58 = 14 + 58 = 72

4 x 9 + 6 = 36 + 6 = 42             2 x 8 + 72 = 16 + 72 = 88

3. Giải bài 3 trang 173 SGK Toán 2

Có 27 bút chì chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

3 nhóm: 27 bút chì

1 nhóm: ... bút chì?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 27 chia cho số nhóm.

Hướng dẫn giải

Mỗi nhóm có số bút chì màu là:

27 : 3 = 9 (bút chì)

Đáp số: 9 bút chì.

4. Giải bài 4 trang 173 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số hình vuông?

Phương pháp giải

 - Đếm số hình vuông rồi chia cho 4.

- Chọn hình có số hình vuông đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tính.

Hướng dẫn giải

Hình a có 20 hình vuông và 20 : 4 = 5 nhưng hình a có 4 hình vuông được khoanh.

Hình b có 16 hình vuông và 16 : 4 =4. 

Hình b có đúng 4 hình vuông được khoanh.

Vậy hình b là hình có \({1 \over 4}\)  số hình vuông được khoanh.

5. Giải bài 5 trang 173 SGK Toán 2

Số ?

4 + ... = 4                                 ... x 4 = 0

4 - ... = 4                                 ... : 4 = 0

Phương pháp giải

Điền số thích hợp vào chỗ trống, chú ý kiến thức về số 1; số 0 trong phép nhân, chia.

Hướng dẫn giải

4 + 0 = 4                                 0 x 4 = 0

4 - 0 = 4                                  0 : 4 = 0

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM