Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2 Bài Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách nhận biết chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

1. Giải bài 1 trang 130 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là:

a) 7cm, 10cm và 13cm.

b) 20dm, 30dm và 40dm.

c) 8cm, 12cm và 7cm.

Mẫu: Chu vi hình tam giác là:

7 + 10 + 13 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó.

Trình bày bài toán theo mẫu.

Hướng dẫn giải

b) Chu vi hình tam giác là:

20 + 30 + 40 = 90 (dm)

Đáp số: 90dm.

c) Chu vi hình tam giác là:

8 + 12 + 7 = 27 (cm)

Đáp số: 27cm.

2. Giải bài 2 trang 130 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là:

a) 3dm, 4dm, 5dm và 6dm.

b)10cm, 20cm, 10cm và 20cm.

Phương pháp giải

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

a) Chu vi hình tứ giác là:

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (dm)

Đáp số: 18dm.

b) Chu vi hình tứ giác là:

10 + 20 + 10 + 20 = 60 (cm)

Đáp số: 60cm.

3. Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 2

a) Đo rồi ghi số đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC.

b) Tính chu vi hình tam giác ABC.

Phương pháp giải

- Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét để đo độ dài của các cạnh.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

a) Học sinh đo, mỗi cạnh được 3cm và ghi:

b) Chu vi tam giác ABC là:

3 + 3 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM