Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2 Bài Luyện tập tìm số bị chia bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia và cách trình bày bài giải dạng toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 129 SGK Toán 2

Tìm y:

a) y : 2 = 3

b) y : 3 = 5

c) y : 3 = 1

Phương pháp giải

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a) y : 2 = 3

y = 3 x 2

y = 6

b) y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

c) y : 3 = 1

y = 1 x 3

y = 3

2. Giải bài 2 trang 129 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x − 2 = 4  

x : 2 = 4  

b) x − 4 = 5 

x : 4 = 5

c) x : 3 = 3

x − 3 = 3

Phương pháp giải

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân số chia.

Hướng dẫn giải

a) x − 2 = 4

   x = 4 + 2

   x = 6

x : 2 = 4

   x = 4 × 2

   x = 8

b) x − 4 = 5

   x = 5 + 4

   x = 9

x : 4 = 5

   x = 5 × 4

   x = 20

c) x : 3 = 3

   x = 3 × 3

   x = 9

x − 3 = 3

   x = 3 + 3

   x = 6

3. Giải bài 3 trang 129 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 - Tìm giá trị của thương: Lấy số bị chia chia cho số chia.

- Tìm giá trị của số bị chia: Lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

4. Giải bài 4 trang 129 SGK Toán 2

Có một số lít dầu đựng trong \(6\) can, mỗi can \(3\ell\). Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

 Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của mỗi can đang đựng nhân với số can.

Hướng dẫn giải

Có tất cả số lít dầu là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM