Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 135 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại hệ thống kiến thức, các dạng Toán đã học chuẩn bị cho các bài thi học kì đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 135 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 3 =                      3 x 4 =                 4 x 5 =                     5 x 1 =

6 : 2 =                     12 : 3 =                20 : 4 =                     5 : 5 =

6 : 3 =                     12 : 4 =                20 : 5 =                     5 : 1 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền nhanh kết quả của phép chia tương ứng.

Hướng dẫn giải

2 x 3 = 6                    3 x 4 = 12               4 x 5 = 20                   5 x 1 = 5

6 : 2 = 3                   12 : 3 = 4               20 : 4 = 5                     5 : 5 = 1

6 : 3 = 2                   12 : 4 = 3               20 : 5 = 4                     5 : 1 = 5

2. Giải bài 2 trang 135 SGK Toán 2

a) 30 x 3 =     20 x 3 =

20 x 4 =     30 x 2 =

40 x 2 =     20 x 5 =

b) 60 : 2 =     60 : 3 =

80 : 2 =     80 : 4 =

90 : 3 =     80 : 2 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm theo mẫu:

a) 20 x 2 = ?

2 chục x 2 = 4 chục

20 x 2 = 40

b) 40 : 2 = ?

4 chục : 2 = 2 chục

40 : 2 = 20

Hướng dẫn giải

a) 30 x 3 = 90     20 x 3 = 60

20 x 4 = 80     30 x 2 = 60

40 x 2 = 80     20 x 5 = 100

b) 60 : 2 = 30     60 : 3 = 20

80 : 2 = 40     80 : 4 = 20

90 : 3 = 30     80 : 2 = 40

3. Giải bài 3 trang 135 SGK Toán 2

a) Tìm x:

x × 3 = 15    

4 × x = 28

b) Tìm y:

y : 2 = 2    

y : 5 = 3

Phương pháp giải

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Hướng dẫn giải

a) x × 3 = 15

   x = 15 : 3

   x = 5

4 × x = 28

   x = 28 : 4

   x = 7

b) y : 2 = 2

   y = 2 × 2

   y = 4

y : 5 = 3

   y = 3 × 5

   y = 15

4. Giải bài 4 trang 135 SGK Toán 2

Cô giáo chia đều 24 tờ báo cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy tờ báo?

Phương pháp giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số tờ báo chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Mỗi tổ được số tờ báo là:

24 : 4 = 6 (tờ báo)

Đáp số: 6 tờ báo.

5. Giải bài 5 trang 135 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Phương pháp giải

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông (xem hình vẽ):

Hướng dẫn giải

Xếp 4 hình tam giác thành hình vuông như sau:

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM