Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Một phần ba

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 2 Bài Một phần ba với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập cách lập bảng chia 3, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 3, một phần 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Một phần ba

1. Giải bài 1 trang 114 SGK Toán 2

Đã tô màu \(\frac{1}{3}\) hình nào?

Phương pháp giải

Chọn hình được chia thành 3 phần bằng nhau và đã tô màu một phần.

Hướng dẫn giải

Đã tô màu vào \(\frac{1}{3}\) hình A (hình vuông).

Đã tô màu vào \(\frac{1}{3}\) hình C (hình tam giác).

Đã tô màu vào \(\frac{1}{3}\) hình D (hình tròn).

2. Giải bài 2 trang 114 SGK Toán 2

Hình nào có \(\frac{1}{3}\) số ô vuông được tô màu?

Phương pháp giải

- Đếm số ô vuông trong các hình đã cho rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hình A, hình B, hình C có \(\frac{1}{3}\) số ô vuông được tô màu.

3. Giải bài 3 trang 114 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \(\frac{1}{3}\) số con gà?

Phương pháp giải

- Đếm số con gà có trong hình rồi chia cho 3.

- Chọn hình có số gà đã khoanh bằng với kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hình b là hình đã khoanh vào \(\frac{1}{3}\) số con gà.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM