Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ giúp các em học sinh biết cách cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính, cộng trừ viết có nhớ một lần, củng cố các dạng bài toán nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

1. Giải bài 1 trang 82 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

  9 + 7 =         8 + 4 =        6 + 5 =        2 + 9 =

  7 + 9 =         4 + 8 =        5 + 6 =        9 + 2 =

16 – 9 =       12 – 8 =       11 – 6 =      11 – 2 =

16 – 7 =       12 – 4 =       11 – 5 =      11 – 9 =

Phương pháp giải

Cộng, trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

 9 + 7 = 16         8 + 4 =12        6 + 5 = 11        2 + 9 = 11

 7 + 9 = 16        4 + 8 =12        5 + 6 = 11        9 + 2 = 11

16 – 9 = 7        12 – 8 =4         11 – 6 = 5        11 – 2 = 9

16 – 7 = 9        12 – 4 =8         11 – 5 = 6        11 – 9 = 2

2. Giải bài 2 trang 82 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 - 27;                          63 - 18;                       100 - 42.

Phương pháp giải

 - Đặt tính : Viếp phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 82 SGK Toán 2

Số?

c) 9 + 8 = 

9 + 6 = 

 9 + 1 + 5 = 

d)  7 + 8 =

 6 + 5 = 

6 + 4 + 1 = 

Phương pháp giải

 Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

c) 9 + 8 = 17   

9 + 6 = 15       

 9 + 1 + 5 = 15    

d)  7 + 8 = 15

 6 + 5 = 11

6 + 4 + 1 = 11

4. Giải bài 4 trang 82 SGK Toán 2

Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số cây lớp 2B trồng được ta lấy số cây lớp 2A trồng được cộng thêm 12 cây.

Hướng dẫn giải

Số cây lớp 2B trồng được là :

48 + 12 = 60 (cây)

Đáp số: 60 cây.

5. Giải bài 5 trang 82 SGK Toán 2

Số ?

a) 72 + ... = 72;     b) 85 - ... = 85.

Phương pháp giải

Vận dụng kiến thức : Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì giá trị số đó không thay đổi.

Hướng dẫn giải

a) 72 + 0 = 72;     b) 85 - 0 = 85.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM