Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Một phần năm

Giải bài tập trang 122 SGK Toán 2 Bài Một phần năm với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập giải các bài toán có liên quan đến chia 5 và một phần năm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Một phần năm

1. Giải bài 1 trang 122 SGK Toán 2

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\) hình nào?

Phương pháp giải

Chọn hình nào có \(5\) phần bằng nhau và có một phần đã tô màu.

Hướng dẫn giải

Đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

2. Giải bài 2 trang 122 SGK Toán 2

Hình nào đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông?

Phương pháp giải

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình và tìm \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đó.

- Đếm số ô vuông đã tô, nếu bằng với giá trị vừa tính được thì hình đó có \(\dfrac{1}{5}\) số ô vuông đã được tô màu.

Hướng dẫn giải

Hình A: Có \(10\) ô vuông.

Ta có: \(10:5=2\) và hình A có đúng \(2\) ô vuông được tô màu,

Hình B: Có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) nhưng hình B đang có \(5\) ô vuông được tô màu.

Hình C: Có \(15\) ô vuông.

Ta có: \(15:5=3\) và hình C có đúng \(3\) ô vuông được tô màu.

Hình D: Có \(20\) ô vuông.

Ta có: \(20:5=4\) mà hình đã tô màu \(5\) ô vuông.

Vậy hình A và hình C là hình đã tô màu \(\displaystyle{1 \over 5}\)  số ô vuông.

3. Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh \(\displaystyle{1 \over 5}\) số con vịt?

Phương pháp giải

- Đếm số vịt trong mỗi hình rồi tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số đó.

- Chọn đáp án là hình khoanh đúng số vịt bằng số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hai hình có \(10\) con vịt.

Ta có: \(10 : 5=2\) con vịt.

Vậy hình a đã khoanh \(\displaystyle{1 \over 5}\)  số con vịt.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM