Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

Giải bài tập trang 103 SGK Toán 2 Bài Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết đường gấp khúc, cách tính độ dài đường gấp khúc (khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc). Mời các em tham khảo lời giải bài tập dưới đây.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc

1. Giải bài 1 trang 103 SGK Toán 2

Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

Phương pháp giải

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo thành đường gấp khúc.

Hướng dẫn giải

Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

2. Giải bài 2 trang 103 SGK Toán 2

Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

Phương pháp giải

Tính tổng độ dài các đoạn thẳng đã cho (cùng đơn vị đo)

Hướng dẫn giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

3. Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 2

Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Phương pháp giải

 Độ dài đoạn dây đồng đó bằng tổng độ dài ba cạnh của tam giác.

Hướng dẫn giải

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 + 4 + 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Chú ý:

Độ dài đoạn dây có thể tính bằng cách khác là : 4 × 3 = 12(cm)

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM