Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 5

Giải bài tập trang 121 SGK Toán 2: Bảng chia 5 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh biết cách lập bảng chia 5, thực hành các bài toán có liên quan đến chia 5. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng chia 5

1. Giải bài 1 trang 121 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Lấy số bị chia chia cho số chia và dùng bảng chia 5 vừa học để tìm được kết quả.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 121 SGK Toán 2

Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

Phương pháp giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho số bình.

Hướng dẫn giải

Số hoa trong mỗi bình là:

15 : 5 = 3 (bông hoa)

Đáp số: 3 bông hoa.

3. Giải bài 3 trang 121 SGK Toán 2

Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

Phương pháp giải

 Muốn tìm đáp án ta lấy số bông hoa chia cho 5.

Hướng dẫn giải

Số bình hoa là:

15 : 5 = 3 (bình hoa)

Đáp số: 3 bình hoa.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM